Peder

Patrocínium: pôvodne možno Panny Márie, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v obci pri ceste

Stručný popis: románsky, dnes dvojloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou

História
Kostolík postavili ako jednoduchú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom niekedy v druhej polovici 13. storočia. Prvýkrát sa spomína v roku 1317 a nachádza sa aj v zozname pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia, kedy tu bol kňazom istý Lukáš.
V roku 1448 mali kostolík obsadiť vojská Jána Jiskru z Brandýsa, kde veľkú časť tvorili bývali husitskí bojovníci. V druhej polovici 16. storočia začali kostolík využívať protestanti, ktorých bola vtedy už väčšina. Po viac ako storočie trvajúcich sporoch prešiel objekt v roku 1705 definitívne do rúk tunajších kalvínov. Pod Peder patrila v tomto období fília Žarnov, koncom 18. storočia to už bola obec Janík.
V neskoršom období bola netradične k severnej strane lode pristavaná sakristia. Plynulý prechod medzi loďou a presbytériom bez odsadenia na južnej strane svedčí o ďalších úpravách pôvodnej stavby.
V 19. storočí pristavali k západnému priečeliu lode vežu, ktorá nahradila zničenú staršiu, samostatne stojacu drevenú zvonicu. Súčasnú podobu dostal kostolík pri obnove v roku 1923.
Viac svetla do architektonického vývoja stavby s pomerne netradičným pôdorysom by mohol priniesť len podrobnejší výskum, ktorý tu zatiaľ nebol realizovaný.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí nenápadne v zástavbe, vďaka veži je ho však dobre vidieť z väčšej vzdialenosti (predovšetkým zo severu).
- Z románskeho obdobia sa okrem obvodových múrov lode a svätyne zachovalo aj východné okno svätyne a na južnej strane lode odkryté dve štrbinové okná a zamurovaný jednoduchý portál.
- Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou a do lode sa otvára bez zvýrazneného triumfálneho oblúka.
- V interiéri sa pravdepodobne, pod novšími vrstvami farby, zachovali stredoveké nástenné maľby, aj keď sa v obci zachovala ústna tradícia, že v roku 1858 boli fresky spolu s omietkami zoškrabané. Malo ísť o maľby rytierov s dominujúcou červenou farbou. Tá je zhodou okolností veľmi výrazná aj na maľbách v nie tak vzdialenom kostolíku v Čečejovciach.
- Kostolík predstavuje v tomto kúte Slovensku jednu z mála ukážok románskeho slohu, kým len o niečo južnejšie, v priľahlej oblasti Maďarska, sa zachovalo viacero veľmi hodnotných a zaujímavých stavieb z tohto obdobia (napr. v obciach Tornaszentjakab, Tornaszentandrás, Szalonna či Rakacaszend).
- Zaujímavé gotické kostoly sa nachádzajú v neďalekej Turni nad Bodvou,  Moldave nad Bodvou a Čečejovciach.
- Kostolík v Pederi sa stal 200. chrámom zo Slovenska predstaveným na našej stránke :).

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi. Kostolík je zvonka v pomernej dobrom stave, v roku 2008 prešla obnovou veža. Opraviť by však potrebovala strecha lode a svätyne a problémy robí aj vlhnutie stien. Navštívili sme ho v septembri 2011. K nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.00 hod. (v maďarskom jazyku)

Praktické informácie
Obec Peder (maď. Péder) leží cca 5 kilometrov juhozápadne od Moldavy nad Bodvou, len pár kilometrov od maďarských hraníc. Zo severnej strany je kostolík už zďaleka viditeľný vďaka veži. Stojí v centre obce, zasadený do okolitej zástavby rodinných domov.
GPS: 48.57975872, 20.950949192

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kónyová, A. - Kónya, P.: Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2010.

Web
- http://peder.sk
- http://refpeder.mindenkilapja.hu
- www.foruminst.sk/peder

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu