Dúbravica

Patrocínium: sv. Žofie

Vznik: 15. storočie

Poloha: v obci

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom a severnou vežou

História
Kostolík postavili v 15. storočí ako neveľké jednolodie s polygonálnym presbytériom a malou vežičkou pristavanou k severnej strane lode neďaleko dnes už polozrúcaného gotického kaštieľa. V spodnej časti veže sa nachádza malá kaplnka. Začiatkom 16. storočia doplnil zariadenie interiéru hodnotný tabuľový oltár.
Úpravami prešla stavba v období baroka, kedy dostala aj nové zariadenie, z ktorého sa zachoval dodnes hlavný oltár sv. Žofie datovaný do roku 1760.
Za kultúrnu pamiatku bol kostolík vyhlásený v roku 1963. V roku 1997 sa realizovala oprava veže.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje peknú ukážku vidieckeho sakrálneho staviteľstva v období neskorej gotiky.
- Pomerne nezvyčajná je nevysoká veža kostolíka - má osemboký tvar a nachádza sa pri severnej strane lode.
- Presbytérium je zaklenuté neskorogotickou rebrovou klenbou.
- V oknách sa zachovali pôvodné kamenné kružby.
- V západnej časti južnej steny lode je malé okienko obdĺžnikového tvaru s mrežou.
- Na južnej strane sa nachádza neskorogotický sedlový portál, dnes zamurovaný.
- Stredná časť z neskorogotického tabuľového oltára Kristovho príbuzenstva z rokov 1510 - 1520 sa dostala do zbierok Národnej galérie v Budapešti. Jej autorom mal byť maliar kráľovskej dielne v Budíne.
- Kamenná krstiteľnica pochádza zo 17. storočia.
- Pár desiatok metrov od kostolíka stojí ruina gotického hradu či hradného kaštieľa, ktorého staršia časť pochádza z polovice 15. storočia. Patril šľachtickému rodu Dúbravických.
- V roku 2014 oslavovali v obci 600. výročie vzniku kostolíka.
- Stredoveké kostolíky nájdeme v okolitých obciach Čerín a Poniky.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v neďalekých Ponikách, ktorú spravujú kapucíni. Stavba je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho vo februári 2017.

Bohoslužby: v utorok a piatok o 18:00 h a v nedeľu 9:00 h.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 20 km juhovýchodne od Banskej Bystrice. Kostolík stojí v obci pri potoku pri hlavnej ceste. Kontakt na farský úrad v Ponikách: 048/ 419 32 63.
GPS: 48.677445509, 19.272277951

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X35).

Web:
- www.dubravica.sk
- www.kapucini.sk
- www.pamiatky.sk
- www.slovakiana.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu