Stredoveké kostoly na mape - Praha - Kaplnka sv. Kríža (ČR)