Stredoveké kostoly na mape - Levoča - zaniknutý Kostol sv. Mikuláša