Stredoveké kostoly na mape - Seňa - šesťboká sakristia