Stredoveké kostoly na mape - Žilina-Rudiny - gotická kaplnka