Stratené kostolíky (strana 14)

Ružomberok-Hrboltová

V Hrboltovej, dnes mestskej časti Ružomberku, stál až do roku 1827 ranogotický kostolík sv. Kataríny Alexandrijskej. Po výstavbe nového kostola z neho zostalo iba kvadratické presbytérium slúžiace ako bočná kaplnka.

Slavošovce

V dedinke Slavošovce sa zachoval pôvodne gotický kostolík zo 14. storočia s mohutnou vežou, poprestavbe v 18. storočí však už stredoveký pôvod stavby veľa nepripomína.

Nitra - predrománsky kostol

Už len časť nárožia a základov sa zachovali z predrománskeho kostola na mieste dnešnej katedrály v Nitre. Po rozsiahlych prestavbách sa úplne stratil a iba nedávny výskum objavil zvyšky tejto stavby.

Cífer-Pác

Až do roku 1764 stál na okraji dnešnej obce Pác pôvodne románsky kostolík zasvätený sv. Petrovi. Po rozsiahlych prestavbách v 18. a 19. storočí sa stredoveká podoba stavby úplne stratila a musela byť novo objavená v roku 2010.

Tomášovce

Až do januára 1945 stál v obci stredoveký kostol. Doplatil na záverečné boje druhej svetovej vojny, keď ustupujúci nemeckí vojaci vyhodili do vzduchu jeho vežu.

Bratislava-Vajnory

Až do začiatku 19. storočia stál v obci Vajnory gotický kostol zo 14. storočia. Po prestavbách do veľkej miery stratil stredoveký ráz a staršípôvod stavby dokazuje iba veža s murovanou helmicou

Miloslavov-Alžbetin dvor

Pôvodne románsky kostol sv. Alžbety Uhorskej sa z veľkej časti zachoval dodnes, kostol však už veľmi nepripomína.

Kalinkovo

Až do roku 1936 stál v obci Kalinkovo románsky kostolík zo začiatku druhej polovice 13. storočia. Po postavení nového kostola v obci chátral, až ho v uvedenom roku zbúrali. Zvyšky stavby navyše neskôr prekryla nová dunajská hrádza.

Jelšava

Až do začiatku 19. storočia stál na okraji námestia v Jelšave gotický Kostol sv. Kataríny. Osudným sa mu stal požiar vroku 1829, pričom v roku 1838 na jeho mieste postavili klasicistickú dvojvežovú stavbu monumentálnych rozmerov.

Cinobaňa-Turičky

V dedinke Turičky, dnes časti obce Cinobaňa neďaleko Lučenca stál do roku 1928 gotický kostolík. Po vybudovaní nového kostola sa z neho zachovalo už len presbytérium.