Jelenec

Zrejme už len veža a časť obvodových múrov sa zachovali zo stredovekého kostolíka v obci Jelenec pod hradom Gýmeš. Po barokovej a modernej prestavbe stavba do veľkej miery stratila svoj pôvodný ráz. V odbornej literatúre bol kostolík až do prieskumu spred niekoľkých rokov považovaný za barokový objekt z roku 1720.

Podľa predbežných výsledkov prieskumu veže a podkrovia lode sa ukázalo, že vežu možno datovať približne do 13. - 14. storočia. Bola súčasťou jednoloďového kostolíka so svätyňou zatiaľ neznámej podoby.

V období reformácie prešli vlastníci obce Forgáčovci k protestantom a spolu s nimi aj kostolík v Jelenci. V druhej polovici 17. storočí bola stavba vážne poškodená počas nájazdu tureckých vojsk. Forgáčovci sa však zaslúžili o jej obnovu.

Tá sa uskutočnila v rokoch 1720 a 1790 v rámci barokových prestavieb, ako to potvrdzujú pamätné napisy. V rámci nich bola nahradená pôvodná svätyňa novým pomerne dlhým presbytériom, ku ktorej sa pripájala sakristia a prístavba rodinnej hrobky. Súčasnú podobu dostal Kostol Povýšenia sv. Kríža v roku 1950 a pri obnove v roku 1974, kedy k presbytériu necitlivo pripojili zo severnej i južnej strany veľké moderné prístavby.

Viac o rozsahu zachovania stredovekej lode i podobe svätyne môže povedať len ďalší podrobnejší výskum, vrátane archeologického.

GPS: 48.379125315, 18.223861456

Zdroje:
- www.jelenec.sk
- Súpis pamiatok na Slovensku I. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1967.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1276).

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu