Stratené kostolíky (strana 15)

Petrovce

Až do 40. rokov 20. storočia stál pri obci Petrovce románsky kostolík z 2. štvrtiny 13. storočia. Po postavení nového chrámu sa cirkev i veriaci oň odmietli ďalej starať. V roku 1940 bola najprv zbúraná loď a v roku 1949 aj svätyňa.

Sady nad Torysou-Byster

Až do roku 1996 stál v dedinke Sady nad Torysou, časti Byster, pôvodne románsky kostolík. Pri prestavbe bola časť stredovekého muriva zbúraná a aj kvôli veľkej prístavbe už románsky pôvod veľa nepripomína.

Dunajská Lužná

Dlhé stáročia stál v Dunajskej Lužnej farský Kostol sv. Martina, biskupa z 13. storočia.Osudným sa mu stal požiar v roku 1852. Dnes sa z neho zachovala lensvätyňa so sakristiou, prestavaná na kaplnku rovnakého zasvätenia.

Jakubova Voľa

Až do roku 1975 stál v dedinke Jakubova Voľa pri Sabinove románsky kostolík z polovice 13. storočia. Po rozsiahlej prestavbe sa z pôvodnéhoobjektu zachovali iba steny polkruhovej apsidy zdobené freskami a niektoré architektonické detaily.

Košice-Šebastovce

Až do roku 1992 stál v Šebastovciachrománsko-gotický kostolík sv. Jána Krstiteľa, pôvodne z 13. storočia. Poobnove a rozšírení o západné priečelie a južnú prístavbu v rokoch 1992 -96 už stredovekú stavbu veľmi nepripomína.

Bratislava-Rusovce

V areáli parku neogotického kaštieľa v Bratislave-Rusovciach stojí kostol sv. Víta ako pripomienka už zaniknutého románskeho kostolíka, ktorý stál podľa všetkého niekde v jeho okolí.

Trnava - slovenský kostol

Až do roku 1813 stál v tesnej blízkosti Dómu sv. Mikuláša v Trnave pôvodne gotický kostolík sv. Michala. Po archeologických výskumoch je dnes v dlažbechodníka naznačený aspoň jeho pôdorys.

Rožkovany

Až do začiatku 2. polovice 19. storočia stál v dedinke Rožkovany pri Sabinovepravdepodobne románsky kostolík sv. Antona z 13. storočia.  V roku 1858 bol v súvislosti s výstavbou nového chrámu zbúraný.

Lisková

Až do polovice 30. rokov minulého storočia stál v dedinke Lisková pri Ružomberku ranogotický kostol Premenenia Pána z 2. polovice 13. storočia. V roku 1936 ho nahradila novostavba, zo starého kostolíka sa zachovala iba baroková veža.

Mošovce

Až do začiatku 20. storočia stál v Mošovciach gotický kostolík sv. Trojice z konca 13. storočia. Rozmočené podložie stavby narušilo jej statiku, čo viedlo k rozhodnutiu dať kostol zbúrať.