Stratené kostolíky (strana 15)

Miloslavov-Alžbetin dvor

Pôvodne románsky kostol sv. Alžbety Uhorskej sa z veľkej časti zachoval dodnes, kostol však už veľmi nepripomína.

Kalinkovo

Až do roku 1936 stál v obci Kalinkovo románsky kostolík zo začiatku druhej polovice 13. storočia. Po postavení nového kostola v obci chátral, až ho v uvedenom roku zbúrali. Zvyšky stavby navyše neskôr prekryla nová dunajská hrádza.

Jelšava

Až do začiatku 19. storočia stál na okraji námestia v Jelšave gotický Kostol sv. Kataríny. Osudným sa mu stal požiar vroku 1829, pričom v roku 1838 na jeho mieste postavili klasicistickú dvojvežovú stavbu monumentálnych rozmerov.

Cinobaňa-Turičky

V dedinke Turičky, dnes časti obce Cinobaňa neďaleko Lučenca stál do roku 1928 gotický kostolík. Po vybudovaní nového kostola sa z neho zachovalo už len presbytérium.

Petrovce

Až do 40. rokov 20. storočia stál pri obci Petrovce románsky kostolík z 2. štvrtiny 13. storočia. Po postavení nového chrámu sa cirkev i veriaci oň odmietli ďalej starať. V roku 1940 bola najprv zbúraná loď a v roku 1949 aj svätyňa.

Sady nad Torysou-Byster

Až do roku 1996 stál v dedinke Sady nad Torysou, časti Byster, pôvodne románsky kostolík. Pri prestavbe bola časť stredovekého muriva zbúraná a aj kvôli veľkej prístavbe už románsky pôvod veľa nepripomína.

Dunajská Lužná

Dlhé stáročia stál v Dunajskej Lužnej farský Kostol sv. Martina, biskupa z 13. storočia.Osudným sa mu stal požiar v roku 1852. Dnes sa z neho zachovala lensvätyňa so sakristiou, prestavaná na kaplnku rovnakého zasvätenia.

Jakubova Voľa

Až do roku 1975 stál v dedinke Jakubova Voľa pri Sabinove románsky kostolík z polovice 13. storočia. Po rozsiahlej prestavbe sa z pôvodnéhoobjektu zachovali iba steny polkruhovej apsidy zdobené freskami a niektoré architektonické detaily.

Košice-Šebastovce

Až do roku 1992 stál v Šebastovciachrománsko-gotický kostolík sv. Jána Krstiteľa, pôvodne z 13. storočia. Poobnove a rozšírení o západné priečelie a južnú prístavbu v rokoch 1992 -96 už stredovekú stavbu veľmi nepripomína.

Bratislava-Rusovce

V areáli parku neogotického kaštieľa v Bratislave-Rusovciach stojí kostol sv. Víta ako pripomienka už zaniknutého románskeho kostolíka, ktorý stál podľa všetkého niekde v jeho okolí.