Stratené kostolíky (strana 15)

Chtelnica

Až do roku 1784 stál v obci Chtelnica vo vyvýšenej polohe pôvodne gotický Kostol sv. Jána Krstiteľa datovaný na začiatok 14. storočia. Požiare koncom 18. storočia zničili jeho loď a dnes sa z neho zachovalo iba presbytérium uzavreté novým západným priečelím s vežičkou.

Jasová

Na cintoríne v dedinke Jasová stojí dodnes kaplnka sv. Michala. Pôvodne išlo o románsky kostolík spomínaný už v roku 1210, po viacerých prestavbách sa však jeho stredoveká podoba už dá len ťažko rozoznať.

Chrenovec-Brusno

Až do roku 1947 stál v obci gotický kostolík sv. Michala archanjela z prvej polovice 14. storočia. Po požiari bol objekt prestavaný a podstatne rozšírený, pričom z gotického chrámu sa zachovala veža a svätyňa premenená na bočnú kaplnku.

Ipeľské Úľany

Približne dva kilometre severovýchdne od obce Ipeľské Úľany stojí východná stena svätyne ako posledný zvyšok románskeho kostolíka z 13. storočia. Zničený bol okolo roku 1552 počas jedného z tureckých vpádov.

Omšenie

Až do roku 1802 stál v dedinke Omšenie románsky kostolík z prvej polovice 13. storočia zasvätený Panne Márii. Po ďalšej prestavbe v roku 1927 z neho zostala stáť iba veža.

Trenčianska Teplá-Dobrá

V dedinke Dobrá, dnes súčasti Trenčianskej Teplej stál vo vyvýšenej polohe románsky kostolík zasvätený sv. Krížu. Dnes sa z neho zachovala iba veža stojaca pri neogotickom kostole z roku 1900.

Veľké Kosihy

Pôvodne románsky kostol sv. Jána Nepomuckého v časti Arcibiskupský Lél zbúrali v roku 1993. Zo stavebného materiálu neskôr postavili nový chrám.

Smilno

Až do roku 1982 slúžil veriacim v obci Smilno gotický kostolík sv. Štefana kráľa z konca 13. storočia. V roku 1982 pri prestavbe zbúrali starú loď a presbytérium a nahradili ich modernou novostavbou. Zo stredovekého kostolíka sa zachovala iba veža.

Špačince

Až do roku 1939 stál v obci neďaleko Trnavy gotický kostolík zo začiatku14. storočia. Keďže už kapacitne nestačil miestnym veriacim, rozhodli sa postaviť si na rovnakom mieste nový kostol.

Zavar

V obci Zavar pri Trnave dlhé stáročia stál románsky kostolík zasvätený Narodeniu Panny Márie. Začiatkom 20. storočia už kapacitne nestačil a preto bol v roku 1907 zbúraný.