Stratené kostolíky (strana 16)

Trnava - slovenský kostol

Až do roku 1813 stál v tesnej blízkosti Dómu sv. Mikuláša v Trnave pôvodne gotický kostolík sv. Michala. Po archeologických výskumoch je dnes v dlažbechodníka naznačený aspoň jeho pôdorys.

Rožkovany

Až do začiatku 2. polovice 19. storočia stál v dedinke Rožkovany pri Sabinovepravdepodobne románsky kostolík sv. Antona z 13. storočia.  V roku 1858 bol v súvislosti s výstavbou nového chrámu zbúraný.

Lisková

Až do polovice 30. rokov minulého storočia stál v dedinke Lisková pri Ružomberku ranogotický kostol Premenenia Pána z 2. polovice 13. storočia. V roku 1936 ho nahradila novostavba, zo starého kostolíka sa zachovala iba baroková veža.

Mošovce

Až do začiatku 20. storočia stál v Mošovciach gotický kostolík sv. Trojice z konca 13. storočia. Rozmočené podložie stavby narušilo jej statiku, čo viedlo k rozhodnutiu dať kostol zbúrať.

Nitrianske Hrnčiarovce

Až do druhej polovice 18. storočia stál v dedinke Nitrianske Hrnčiarovce, len pár kilometrov od Nitry, románsky kostolík z 12., možnoaž z 11. storočia. Mal podobu typického jednolodia s polkruhovou apsidou.

Koš

Až do roku 2000 stál v obci Koš neďaleko Prievidze gotický kostolík sv. Andreja apoštola, pôvodne zo začiatku 15. storočia. Osud kostolíka rozšíreného v roku 1940 sa naplnil v rokoch 2000 a 2001, kedy bol napokon kvôli ložiskám hnedého uhlia zbúraný. Zachovalo sa z neho len polygonálne presbytérium.

Chtelnica

Až do roku 1784 stál v obci Chtelnica vo vyvýšenej polohe pôvodne gotický Kostol sv. Jána Krstiteľa datovaný na začiatok 14. storočia. Požiare koncom 18. storočia zničili jeho loď a dnes sa z neho zachovalo iba presbytérium uzavreté novým západným priečelím s vežičkou.

Chrenovec-Brusno

Až do roku 1947 stál v obci gotický kostolík sv. Michala archanjela z prvej polovice 14. storočia. Po požiari bol objekt prestavaný a podstatne rozšírený, pričom z gotického chrámu sa zachovala veža a svätyňa premenená na bočnú kaplnku.

Omšenie

Až do roku 1802 stál v dedinke Omšenie románsky kostolík z prvej polovice 13. storočia zasvätený Panne Márii. Po ďalšej prestavbe v roku 1927 z neho zostala stáť iba veža.

Trenčianska Teplá-Dobrá

V dedinke Dobrá, dnes súčasti Trenčianskej Teplej stál vo vyvýšenej polohe románsky kostolík zasvätený sv. Krížu. Dnes sa z neho zachovala iba veža stojaca pri neogotickom kostole z roku 1900.