Stratené kostolíky (strana 13)

Kláštor pod Znievom

Z ranogotického farského kostola z 13. storočia sa po vynútenej barokovej prestavbe zachovala len časť obvodových múrov a niekoľko architektonických detailov.

Ladomerská Vieska

Až do roku 1927 stál na vyvýšenom mieste obce stredoveký kostolík zo 14., možno až 13. storočia. Keďže už kapacitne veriacim nevyhovoval, kolmo na pôvodnú orientáciu stavby postavili nový väčší kostol. Zo stredovekého objektu sa zachovalo len polygonálne presbytérium.

Bzovík

Románsky kostol sv. Štefana kráľa bol súčasťou benediktínskeho, neskôr premonštrátskeho kláštora založeného v 1. polovici 12. storočia.

Ruskinovce

Až do polovice 80. rokov minulého storočia stál na mieste zaniknutej obceRuskinovce ranogotický kostolík sv. Agnesy z konca 13. storočia. Po vytvorení vojenského výcvikového priestoru Javorina zostal stáť ako jedna z posledných stavieb obce než ho zbúrali a materiál z neho použilina spevnenie ciest.

Vrútky

Až do začiatku 20. storočia stál vo Vrútkach gotický kostolík z poslednej štvrtiny 13. storočia. Po vzniku samostatnej farnosti ho zbúrali a nahradili novým chrámom, ktorý postavili v roku 1905.

Vlková-Levkovce

Ošarpaný a chátrajúci dom v Levkovciach už len veľmi vzdialene pripomína stredoveký kostol, ktorým objekt pôvodne bol. Značnenarušenej a nevyužívanej stavbe dnes reálne hrozí zánik.

Doľany

V obci Doľany sa zachoval pôvodne gotický Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, po prestavbách v 1. polovici 19. storočia však už jeho stredoveký pôvod veľa nepripomína.

Sirk

V obci Sirk doteraz stojí zrejme stredoveký kostol prestavaný na obytný dom. Dnes už neobývaný objekt chátra a navyše sa mu pod snehom prepadla strecha.

Jasov

Nad obcou Jasov v areáli cintorína stojí Kostol sv. Michala, ktorého počiatky siahajú možno až do 13. storočia. Po viacerých prestavbách všakstredoveký pôvod stavby veľa nepripomína.

Košice-Barca

Až do 30. rokov 20. storočia stál v dedinke Barca, dnes mestskej časti Košíc, gotický Kostol sv. Petra a Pavla. Pri dvoch prestavbách v roku 1934 a 1944 bol kolmo cez jeho loď postavený nový kostol.