Stratené kostolíky (strana 13)

Tornaľa-Králik

V Tornali, časti Králik sa doteraz zachoval pôvodne ranogotický kostolík, po neogotickej prestavbe však stredoveký pôvod pripomína užlen málo.

Dolný Kubín

Už len veža a časť obvodového muriva sa mali zachovať z gotického Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej zo 14. storočia v Dolnom Kubíne.

Gemer

Až do roku 1881 stál v strede obce Gemer stredoveký kostol slúžiaci evanjelickej cirkvi. V uvedenom roku starú stavbu zbúrali a nahradili novým neogotickým chrámom.

Huncovce

Niekedy v 1. polovici 13. storočia, postavili  v obci románsky kostol s mohutnou vežou zasvätený sv. Krížu. Po prestavbe v roku 1832 o jeho stredovekom pôvode svedčí už len veža so združenými oknami.

Gemerská Poloma

Už len zvonica pripomína zrejme stredoveký kostol, ktorý mal stáť v obci Gemerská Poloma, v časti Malá Poloma. Zanikol asi v druhej polovici 18. storočia.

Spišské Podhradie

Niekedy v 1. polovici 13. storočia postavili v Spišskom Podhradí románsky kostol Narodenia Panny Márie. Zachovala sa z neho iba veža, v roku 1824 bola pôvodná loď a presbytérium zbúrané a nahradené novostavbou.

Vištuk

Až do konca 18. storočia stál v obci Vištuk gotický kostol zrejme zo 14. storočia. Na jeho mieste postavili nový chrám, pričom zo staršej stavby sa zachovala iba spodná časť veže.

Silická Jablonica

Na vyvýšenom mieste v obci stojí neorománsky Kostol sv. Petra a Pavla z roku 1867, ktorý však má mať v sebe časť neskorogotickej stavby.

Piešťany

Až do začiatku 19. storočia stál v Piešťanoch, na dnešnej Detvianskej ulici, gotický kostol zo 14. storočia s dvoma svätyňami. Osudným sa mu stal požiar, následne povodeň a nakoniec ruky miestnych obyvateľov. Dnes z neho stojí už iba časť svätyne.

Kláštor pod Znievom

Z ranogotického farského kostola z 13. storočia sa po vynútenej barokovej prestavbe zachovala len časť obvodových múrov a niekoľko architektonických detailov.