Smrečany

Patrocínium: Očisťovania Panny Márie

Vznik: koniec 13. storočie - prvá polovica 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na okraji obce 

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, západnou vežou a severnou sakristiou

História
Kostolík patrí medzi typických predstaviteľov liptovskej gotickej architektúry. Postavili ho ako jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou. Podľa dobovej listiny ho mali postaviť v roku 1349, niektorí odborníci však pripúšťajú, že stavba mohla vzniknúť už niekedy koncom 13. storočia.
Začiatkom 15. storočia vyzdobili interiér nástennými maľbami, ktoré sa sčasti zachovali dodnes.
V baroku nedošlo k výraznejším stavebným úpravám, z tohto obdobia však pochádza typická strecha veže cibuľovitého tvaru, organ a niekoľko častí vnútorného vybavenia. Veľkou obnovou prešiel v rokoch 1954 – 1956, nedávno bol reštaurovaný jeden z bočných oltárov.

Zaujímavosti
- V kostolíku sa zachovala veľká časť pôvodného gotického vybavenia  a výzdoby. Nájdeme tu nástenné maľby, krídlové oltáre, vyrezávané drevené stallá i strieška kazateľnice. Z kamenárskej práce sú tu zastúpené gotické portály a podstavec krstiteľnice.
- V lodi na severnej stene nájdeme obraz so sv. Helenou a sv. Barborou, hneď vedľa neho trojicu ďalších svätíc (sv. Margity, sv. Dorotu a sv. Kataríny). Bližšie k triumfálnemu oblúku namaľoval stredoveký umelec Pannu Máriu Ochrankyňu. Severnú špaletu triumfálneho oblúka zdobí freska apoštola  s knihou. Na severnej stene svätyne je zobrazený sv. Ján Evanjelista.
- Južný portál, chránený drevenou predsieňou, má na tympanóne hodnotnú fresku Madony s dieťaťom a dvoma anjelmi, ktorú odborníci datujú do roku 1349.
- Kostolík sa môže pochváliť hneď troma neskorogotickými krídlovými oltármi. Všetky predstavujú rovnaký typ s tabuľovými maľbami nielen na zatváracích krídlach, ale aj v centrálnej časti.
- Hlavný oltár z roku 1480 má na ústrednom obraze Pannu Máriu v spoločnosti sv. Barbory a sv. Kataríny. Oba bočné oltáre (Svätého príbuzenstva a sv. Martina a sv. Mikuláša biskupov) datujeme do obdobia okolo roku 1510 a ich maľby sú dielom Majstra oltára z Okoličného, vzdialeného len pár kilometrov smerom na juh. Vyhotoviť ich dal Krištof zo Smrečian, v tej dobe kanonik Spiškej Kapituly, o čom svedčí jeho erb na oboch oltároch a taktiež fakt, že sa sám nechal stvárniť na zadnej strane Oltára sv. Martina a sv. Mikuláša biskupov. Jeho tvár nesie aj postava žobráka, ktorého umýva sv. Alžbeta na zadnej strane druhého z oltárov.
- V presbytériu nájdeme hneď dve hodnotné drevené stallá. To trojsedadlové pochádza z poslednej tretiny 15. storočia a zdobí ho vyrezávaný trojitý štít v tvare oslích chrbtov a fiály s krabmi. Podobného štýlu je i dvojité stallum z konca 15. storočia.
- Kamenná krstiteľnica má gotický tordovaný podstavec a zvonovitú nádrž z roku 1665.
- Kazateľnica je z roku 1618, nad ňou je unikátna neskorogotická strieška bohato zdobená fiálami.
- Maľovaný doskový strop lode pochádza z obdobia gotiky a renesancie, okrem rastlinných motívov tu nájdeme aj scénu lovu na medveďa (južný okraj stropu) a zápas sv. Juraja s drakom, ako aj boj rytierov medzi sebou (severný okraj stropu).
- V oknách lode a presbytéria je pôvodná gotická kružba.

Súčasný stav
Kostol slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Liptovskom Mikuláši-Okoličnom. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2010.

Bohoslužby: v piatok o 19.00 hod., v nedeľu o 8.00 hod.

Praktické informácie
Obec Smrečany leží cca 10 kilometrov severovýchodne od Liptovského Mikuláša. Kostolík stojí v mierne vyvýšenej polohe na západnom okraji obce v opevnenom areáli obkolesený stromami, ktoré komplikujú fotenie. Kontakt na farský úrad v Okoličnom: okolicne@farnostokolicne.sk.
GPS: 49.119985297, 19.648323655

Literatúra
- Biathová, K.: Maliarske prejavy stredovekého Liptova. Bratislava, Tatran 1983.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web
- www.farnostokolicne.sk/filialny-kostol-ocistovania-panny-marie
- www.arslexicon.sk/rimskokatolicky-filialny-kostol-ocistovania-panny-marie
-
www.smrecany.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu