Ľuboreč

Patrocínium: dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: prvá polovica 14. storočia

Poloha: na návrší na okraji obce

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom a západnou vežou  

História
Kostolík postavili niekedy v prvej polovici 14. storočia (uvádza sa aj rok 1310) ako stavbu s pozdĺžnou loďou, predstavanou vežou a polygonálnym presbytériom. K nemu sa pôvodne pripájala aj sakristia.
Niekedy okolo roku 1385 interiér vyzdobili hodnotnými freskami, ktorých štýl je na našom území pomerne nezvyčajný. Neskôr ich zabielili a objavili až pri obnove stavby v roku 1899.
V období reformácie prešiel kostolík do rúk protestantom. Tí si ho prispôsobili svojim potrebám a tak v loodi nájdeme drevené tribúny na západnej, severnej a sčasti aj južnej strane lode. Tá má dnes drevený strop, podobne ako presbytérium, kde takto nahradili požiarom zničenú gotickú klenbu. Stavebné úpravy sa tu udiali v polovici 17. storočia. Hlavný oltár i kazateľnica sú barokové z 18. storočia.
Počas bojov druhej svetovej vojny bola narušená statika celého objektu, jeho oprava sa realizovala v roku 1960. V posledných rokoch vďaka grantom z Ministerstva kultúry SR reštaurovali fresky i oltár, stavba má však opäť statické problémy.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje aj dnes dominantu obce vďaka svojej vyvýšenej polohe a veži.
- Prestavaný exteriér, ktorý sa hlási ku gotickému slohu len tvarom presbytéria, neprezrádza, že vnútri kostolíka sa skrývajú vzácne fresky zo 14. storočia, ktoré predstavujú jednu z najvýznamnejších pamiatok juhovýchodnej časti Slovenska.
- Ich autor podľa všetkého prešiel dielňou známeho Jána Aquilu, ktorá pôsobila okrem oblasti rakúskeho Štajerska aj v západnej časti vtedajšieho Uhorska. Fresky tak prezentujú štýl ovplyvnený nie Talianskom, ako je to bežné v Gemeri či Spiši, ale školami pôsobiacimi v Česku a Rakúsku, čo je zrejmé z naturalistickejšieho stvárnenia postáv. Jemné rysy tvárí apoštolov navyše môžu podľa odborníkov svedčiť o tom, že ich autor sa nešpecializoval na nástennú, ale na doskovú maľbu.
- Na stenách presbytéria sa zachovali tradičné výjavy Zvestovania, Klaňania sa troch kráľov, Korunovanie Panny Márie či cyklus 12 apoštolov a ako aj dvojica postáv, zrejme donátorov kostolíka. K známym freskám pribudli v roku 2002 ďalšie obrazy zrejme starozákonných prorokov, ktoré objavili na spodnej strane víťazného oblúka.
- Zo severu sa ku presbytériu pripájala sakristia, ktorú však v neskoršom období zbúrali. Zostal po nej len zamurovaný portál v stene.
- Neďaleko neho je v stene osadené kamenné pastofórium, zdobené ornamentom trojlístka.
- Na južnej stene svätyne nájdeme dvojité gotické sedílie, zdobené opäť trojlístkom v tvare mníšky.
- Budova fary pri kostole je spojená so spisovateľkou Elenou Maróthy - Šoltésovou.
- Pár kilometrov nad samotnou obcou sa zachovali tzv. tatárske pivnice, chodby vytesané v kameni, ktoré mali podľa legendy slúžiť ako úkryt pre miestnych obyvateľov počas tatárskeho vpádu.

Súčasný stav
Kostolík slúži miestnemu zboru Evanjelickej cirkvi a.v. Vzácne fresky sú po nedávnom reštaurovaní v dobrom stave, horšie je na tom statika celého objektu. Trhliny sa objavili aj na oporných pilieroch presbytéria, preto v roku 2010 realizovali menšie opravy. Stavba by však potrebovala komplexnejšiu obnovu.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Ľuboreč sa nachádza cca 16 kilometrov juhozápadne od Lučenca na ceste do Veľkého Krtíša. Kostolík stojí na východnom okraji obce v oplotenom areáli spolu s budovou bývalej fary. Kľúče od kostola má milá pani bývajúca v jedinom dome na ľavej strane hlavnej cesty (v smere od Lučenca).
GPS: 48.311782145, 19.519239664 

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Dvořáková, V. – Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. diel. Veda, Bratislava 1977.

Web:

- www.luborec.ocu.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu