Kostolíky na Slovensku (strana 2)

Veľká Čalomija

Dlho sa rozpadajúca zrúcanina románsko-gotického kostolíka sa po rozsiahlej obnove zmenila na pekne upravenú lokalitu s osobitou atmosférou.

Gánovce

Jednoduchá ranogotická stavba z druhej polovice 13. storočia sa môže pochváliť aj sčasti zachovanou stredovekou freskovou výzdobou.

Ďačov

Gréckokatolícky Kostol sv. Michala archanjela z obdobia okolo roku 1300 patrí medzi neveľký počet stredovekých stavieb patriacej tejto cirkvi.

Krušovce

Monumentálny dvojvežový kostol z 13. storočia nad kaštieľom skrýva pod barokovou fasádou a nad barokovou klenbou románske jadro, bohaté architektonické detaily a kvalitné gotické fresky.

Hontianska Vrbica

Gotický kostol v areáli staršieho opevneného sídla postavili na mieste len nedávno objaveného románskeho chrámu z konca 12. storočia.

Šamorín

Kostol predstavuje najhodnotnejšiu a podľa najnovšieho výskumu aj najstaršiu stredovekú sakrálnu stavbu na Žitnom ostrove, v ktorej sa prepája románsky a gotický sloh.

Haláčovce-Otrhánky

Kostolík postavili v areáli opevnenej dediny pri významnej ceste spájajúcej stredné Považie a hornú Nitru najneskôr v polovici 12. storočia.

Hubice

Tehlový kostolík neveľkých rozmerov postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia. V roku 1449 bol prestavaný v gotickom slohu.

Hôrka-Kišovce

V Kišovciach na cintoríne stojí kaplnka radená donedávna k stredovekým rotundám Spiša.

Vrakúň

Kostolík stojaci na najvyššom mieste obce predstavuje napriek neskorším prestavbám peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry na Žitnom ostrove.