Budča

Patrocínium: sv. Michala

Vznik: 14. storočie

Poloha: v centre obce v ohradenom areáli

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, západnou vežou, severnou sakristiou a pristavanou južnou predsieňou

História
Kostol postavili niekedy v 14. storočí ako typické jednolodie s polygonálnym presbytériom zaklenutým rebrovou klenbou, severnou sakristiou a predstavanou vežou na západnej strane.
Od roku 1530 s menšími prestávkami až do roku 1709 využívali kostol protestanti. Po roku 1692 bol opravený.
Koncom 18. storočia bol objekt zbarokizovaný a prišiel o väčšinu stredovekých architektonických detailov. V roku 1807 bola v obci obnovená samostatná rímskokatolícka farnosť. Obnova sa realizovala aj v rokoch 1910 a 1957. V roku 2007 banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž konsekroval oltár a zrekonštruovaný kostol.

Zaujímavosti
- Kostolík v opevnenom areáli predstavuje peknú dominantu obce a aj napriek neskorším úpravám peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry vo vidieckom prostredí.
- Okrem hrubej stavby sa z gotického obdobia zachovalo aj niekoľko pekných architektonických detailov.
- Presbytérium je zaklenuté pôvodnom rebrovou klenbou s centrálnym svorníkom. Ten je zdobený reliéfom tváre Krista. Rebrá dosadajú na jednoduché konzoly.
- Na južnej strane lode sa nachádza pôvodný jednoduchý portál s lomeným oblúkom. V súčasnosti je zakrytý murovanou predsieňou.
- Vo veži visia dva gotické zvony datované do rokov 1512 a 1517.
- Stredoveké kostoly sa nachádzajú aj v neďalekom Zvolene (zaniknutá románska bazilika, farský kostol, gotický karner so špitálom).

Súčasný stav:
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, interiér je po renovácii v dobrom stave. Navštívili sme ho v júli 2017.

Bohoslužby: v pondelok, stredu a piatok o 18.00 h, v sobotu o 7.30 h a v nedeľu o 9.30 h

Praktické informácie
Budča sa nachádza asi šesť km západne od Zvolena. Stojí pri hlavnej ceste vedúcej obcouKontakt na farský úrad - 045/ 539 11 35, http://budca.fara.sk/?page_id=14.
GPS: 48.57479701, 19.069578052

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H26).

Web:
- http://budca.fara.sk/
- http://www.dokostola.sk/kostol/411403-sv-michala-archanjela
- https://www.youtube.com/watch?v=sHCzz1d_GKQ - letecký pohľad na kostolík

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu