Kostolíky na Slovensku (strana 4)

Ďačov

Gréckokatolícky Kostol sv. Michala archanjela z obdobia okolo roku 1300 patrí medzi neveľký počet stredovekých stavieb patriacej tejto cirkvi.

Krušovce

Monumentálny dvojvežový kostol z 13. storočia nad kaštieľom skrýva pod barokovou fasádou a nad barokovou klenbou románske jadro, bohaté architektonické detaily a kvalitné gotické fresky.

Hontianska Vrbica

Gotický kostol v areáli staršieho opevneného sídla postavili na mieste len nedávno objaveného románskeho chrámu z konca 12. storočia.

Šamorín

Kostol predstavuje najhodnotnejšiu a podľa najnovšieho výskumu aj najstaršiu stredovekú sakrálnu stavbu na Žitnom ostrove, v ktorej sa prepája románsky a gotický sloh.

Haláčovce-Otrhánky

Kostolík postavili v areáli opevnenej dediny pri významnej ceste spájajúcej stredné Považie a hornú Nitru najneskôr v polovici 12. storočia.

Hubice

Tehlový kostolík neveľkých rozmerov postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia. V roku 1449 bol prestavaný v gotickom slohu.

Hôrka-Kišovce

V Kišovciach na cintoríne stojí kaplnka radená donedávna k stredovekým rotundám Spiša.

Vrakúň

Kostolík stojaci na najvyššom mieste obce predstavuje napriek neskorším prestavbám peknú ukážku gotickej sakrálnej architektúry na Žitnom ostrove.

Brezovica

Ranogotický kostol predstavuje peknú pamiatku slávy rodu Berzeviczi a tiež ukážku diela známeho renesančného kamenára Vincenta z Dubrovníka.

Ilija

Pôvodne benediktínsky kostolík postavili v prvej polovici 13. storočia. Nachádza sa v ňom asi najkrajší románsky portál na Slovensku.