Dobroč/Mýtna

Patrocínium: pôvodne sv. Anny, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a.v.

Vznik: prelom 13. a 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na kopci medzi dedinami 

Stručný popis: pôvodne ranogotický jednoloďový kostolík so západnou predstavanou vežou, polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili na kopci niekedy koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia. Išlo o typickú vidiecku stavbu ranogotického slohu s obdĺžnikovou loďou, predstavanou západnou vežou a polygonálnym presbytériom.
Začiatkom druhej polovice 15. storočia ho obsadili bratríci a opevnili kamenným múrom s malými strieľňami, ktorý dopĺňala aj hlboká priekopa. K vojenským účelom slúžil aj počas vojen s Turkmi a v období stavovských povstaní (1604 - 1711).
Počas reformácie prešiel do rúk protestantom. V 17. storočí bol objekt prestavaný, keďže ho v bojoch vážne poškodili a prišiel o hornú časť veže. V 18. storočí preto postavili na južnej strane drevenú zvonicu, v ktorej sú umiestnené tri zvony. V 19. storočí pristavali pred južný vchod otvorenú murovanú predsieň. Kostolík bol obnovený po druhej svetovej vojne a naposledy v roku 2002, keď dostal okrem iného aj novú strechu.

Zaujímavosti

- Kostolík stojí nad obcou Mýtna v dominantnej polohe, viditeľný na vzdialenosť niekoľkých kilometrov.
- Chýbajúca horná časť veže dáva kostolíku veľmi netradičný vzhľad.
- O stredovekom pôvode stavby dnes svedčí najmä jej pôdorys a ranogotické okno na východnej stene presbytéria.
- Podľa legendy mal neďaleko stáť ďalší kostol, s ktorým ho mala spájať podzemná chodba. Reálnejšia je verzia o podzemnej chodbe na hrad Divín.
- V interiéri sa zachoval drevený oltár a drevená kazateľnica z roku 1772.
- Zvony vo zvonici boli pôvodne zo 17. storočia, počas prvej svetovej vojny ich však zabavili a roztavili. Nové, dodnes zachované pochádzajú z roku 1923.

Súčasný stav
Kostolík patrí cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a.v v Dobroči a cintorín okolo neho doteraz slúži obciam Dobroč a Mýtna. Kostolík je na prvý pohľad v dobrom stave s novou strechou a fasádami.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.00 hod.

Praktické informácie
Kostolík je zďaleka viditeľný z cesty spájajúcej Lučenec a Detvu. Stojí na kopci nad obcou Mýtna (cca 20 km od Lučenca), z ktorej je prístupný aj po poľnej ceste. Opevnený areál s kostolíkom sa nachádza uprostred stále používaného cintorína a je prístupný dvoma bránami, ktoré sú však zamknuté. Návštevu je portrebné si dohodnú na evanjelickej fare v Dobroči (kontakt: 047/439 71 64). Na bránach i samotnom kostolíku sú vyvesené stručné informácie o jeho dejinách a zaujímavostiach.
GPS: 48.467280399, 19.561977983

Web
- www.dobroc.sk
- www.svadbaonline.sk/evanjelicky-kostol-farsky-urad-dobroc

esteban

English Summary
The tiny early-Gothic church, situated on the hill, was built at the end of the 13th or at the beginning of the 14th century. It is a typical country church of those times, consisting of elongated nave, western belfry, polygonal sanctuary and sacristy located on the north side.
During the period of 15th – 17th century it used to serve as afortress because of its strategic location. In the 17th century the building was damaged and upper part of the belfry was destroyed and never renovated. That is why the wooden bell-tower was built near the church. It belongs to the Evangelical Church.

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu