Pečenice

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na severnom okraji obce vo vyvýšenej polohe 

Stručný popis: románsko-gotický jednoloďový kostol s kvadratickou apsidou, východnou vežou nad apsidou, severnou sakristiou s novšou prístavbou a južnou murovanou predsieňou

História
Kostol postavili ako pomerne veľkú stavbu v podobe jednolodia s kvadratickou apsidou zaklenutou valenou klenbou niekedy okolo polovice 13. storočia (uvádza sa rok 1240) vo vyvýšenej polohe. V stredoveku patrila obec premonštrátskemu kláštoru v Šahách.
V druhej polovici 14. storočia bol goticky prestavaný, ďalšie úpravy sa realizovali aj v 17. storočí, kedy bola stavba zbarokizovaná. V rokoch 1917 a 1936 bol objekt rozšírený o prístavby a veža obnovená.

Zaujímavosti
-
Kostol predstavuje výraznú krajinnú dominantu viditeľnú z veľkej vzdialenosti.
- Stavba má na Slovensku pomerne zriedkavú dispozíciu s východnou vežou, ktorej dolná časť tvorí svätyňu. Je možné, že veža je staršia ako samotný kostol.
- Na južnej stene lode sa zachovalo viacero pôvodných okien románskeho i gotického tvaru. Gotické okienko je aj na východnej strane sakristie.
- Na západnom priečelí je gotický portál s lomeným oblúkom, sedlový portál z rovnakého obdobia zasa prepája apsidu so sakristiou.
- Pod kostolom stojí budova jezuitského kláštora z roku 1693.
- V okolí nájdeme viacero stredovekých stavieb - v susedných obciach Bátovce, Jabloňovce, ako aj v blízkom Pukanci či Baďani.  

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej rímskokatolíckej farnosti a dodnes slúži ako farský chrám. Stavba je v pomerne dobrom stave. V roku 2001 získal z úradu vlády dotáciu 200 000 Sk určenú aj na zabezpečenie vykurovania kostola. Navštívili sme ho v auguste 2011 a máji 2016. Viac o pôvode kostolíka by povedal až podrobnejší výskum, ktorý sa tu ešte nerealizoval. 

Bohoslužby:  v utorok, stredu a piatok o 18.30 hod., v nedeľu 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Pečenice leží cca 22 km severovýchodne od Levíc, neďaleko cesty na Pukanec a Banskú Štiavnicu. Kostol je viditeľný vďaka svojej polohe už zďaleka. Kontakt na farský úrad: 036/ 639 40 52.
GPS: 48.299550433, 18.774363399

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A19).

Web:
- www.regiontekov.sk
- www.slovakiana.sk
- Stránka obce na FB

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu