Žíp

Patrocínium: dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi a.v., predtým Panny Márie

Vznik: cca 14. storočie

Poloha: vo vyvýšenej polohe na okraji obce

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom a pripojenou drevenou zvonicou

História
Kostolík postavili zrejme niekedy okolo polovice 14. storočia vo vyvýšenej polohe na mieste staršej stavby, spomínanej už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37. Mal podobu jednolodia s nepravidelným polygonálnym presbytériom. Po dokončení bol interiér vyzdobený nástennými maľbami.
Počas reformácie, v 17. storočí, kostolík prevzali kalvíni, ktorým patrí aj v súčasnosti. Počas viacerých prestávb si objekt prispôsobili svojim liturgickým potrebám (tribúna, kazateľnica).
Statika kostolíka sa rokmi narušila a v zlom stave bolo najmä presbytérium. Došlo až k tomu, že víťazný oblúk zamurovali, keďže aj jemu hrozilo zrútenie. Po druhej svetovej vojne sa dokonca uvažovalo o zbúraní celého presbytéria. Tomu však napokon zabránil objav stredovekých fresiek.
Komplexná obnova stavby sa realizovala v rokoch 1970 - 1978 a stála takmer 3 milióny Kčs. V rámci nej zabezpečili statiku objektu, vymenili strešnú krytinu, prehnitú dlážku nahradili dlažbou a urobili elektroinštaláciu. Takisto boli odkryté a reštaurované nástenné maľby a ďalšie vybavenie kostolíka.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje vďaka vyvýšenej dodnes dominantu obce, aj napriek okolitým stromom.
- Ide o jednu z menej známych stredovekých stavieb tohto regiónu, ktorá by si zaslúžila viac pozornosti.
- Pôvod kostolíka nie je celkom ujasnený, ako čas vzniku sa udáva polovica 14. storočia, ale aj 15. storočie. Má stáť na mieste románskej stavby, nepravidelný pôdorys svätyne i tvar okien a ich ostení (najmä v interiéri) však naznačujú, že by sa niečo zo staršieho kostolíka mohlo zachovať v hmote dnešného objektu.
- V regiónu unikátnymi sú murované baldachýny pre bočné oltáre po stranách víťazného oblúka, ktorých zvyšky sa našli pri výskume. Zachovali sa len v Moste pri Bratislave a stopy po nich aj v Rači a Šamoríne.
- Južný oltár, z ktorého sa zachovala časť maľovaného retábula v podobe nástenných malieb, osvetľovalo okno vo východnej stene lode (s analógiou iba v Roštári).
- Nástenné maľby z obdobia okolo roku 1400 sa zachovali len fragmentárne, keďže veľkú časť ich zničila vlhkosť. Na víťaznom oblúku sa zachovali výjavy zo života Panny Márie (zo strany lode), polpostavy evanjelistov v kvadriloboch a postava kráľa - sv. Štefana alebo sv. Ladislava (na špalete), resp. žehnajúci Kristus s múdrymi a nemúdrymi pannami (zo strany svätyne).
- V samotnej svätyni sa zachovala iba spodná časť malieb v podobe závesov a na južnej stene len nohy postáv, zrejme apoštolov.
- Na južnej strane lode sa nachádza gotický portál.
- Nad kazateľnicou visí neskorobaroková drevená strieška.
- Pri kostolíku stojí pekná drevená zvonica cca z roku 1750, ktoré je spojená krytou chodbou s loďou.
- Celý areál bol v minulosti opevnený múrom, jeho základy objavili pri výskume v roku 1970.
- Na obecnom úrade majú papierový model kostolíka.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi a stále slúži svojmu účelu. Je relatívne v dobrom stave. V roku 2008 bolo okolo kostolíka vyhlásené ochranné pásmo. Navštívili sme ho v júli 2013.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Žíp (maď. Zsíp) leží cca 15 km kilometrov východne od Rimavskej Soboty, pri ceste z Bátky do Rimavskej Seče a kúpeľov v Číži. Kostolík stojí na okraji obce vo vyvýšenej polohe hneď pri obecnom úrade. Práve tam  si môžete dohodnúť aj prehliadku interiéru, u pani Simonovej (inak aj č. d. 15 alebo mobil 0908 059 906).
GPS: 48.365510904, 20.200920403

Literatúra
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Vzácna kultúrna pamiatka v Žípe. Dejiny kostola zavesené v predsieni, autor neuvedený.

Web
www.arslexicon.sk
- www.zip.ocu.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu