Zemplínske Jastrabie

Patrocínium: pôvodne Všetkých svätých, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: okolo polovice 13. storočia

Poloha: na vyvýšenine v obci

Stručný popis: románskogotický kostol s obdĺžnikovou loďou, murovanou západnou predsieňou a kvadratickou apsidou, nad ktorou je veža.

História
Kostolík postavili z lomového kameňa na miernej vyvýšenine niekedy okolo polovice 13. storočia, kedy už na našom území dochádzalo k prelínaniu románskeho a gotického slohu. Vznikol vtedy zrejme v celom súčasnom rozsahu, vrátane veže nad svätyňou. Prvú písomnú zmienku o stavbe nachádzame v zozname pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Patrocínium Všetkých svätých sa spomína až v roku 1438.
V období reformácie prešiel do rúk kalvínom, ktorým slúžil ako farský kostol aj pre okolité obce. Udržali si ho aj v období rekatolízácie.
V roku 2008 sa uskutočnil umelecko-historický výskum, ktorý upresnil architektonický vývoj kostolíka.

Zaujímavosti
- Kostolík postavený z lomového kameňa predstavuje zaujímavý príklad prelínania románskeho a gotického slohu v 13. storočí.
- Jeho dispozícia s vežou nad svätyňou je na Slovensku veľmi zriedkavá. Nájdeme ju napríklad v Kľačne alebo v Bratislave-Rači. V staršej literatúre sa veža opisuje ako dostavba z čias baroka či 19. storočia.
- Z architektonických detailov sa zachovalo štrbinové okno románskeho tvaru vo východnej stene apsidy.
-
Spojenie románskeho a gotického tvaroslovia predstavuje valená klenba apsidy, ktorá však už má lomený oblúk. Podobne aj jednoduché pastofórium, umiestnené netradične vo východnej stene apsidy.
- Gotickú etapu pripomína okno na južnej strane apsidy a dva portály na severnej strane lode, z ktorých sú prezentované ich horné časti. Sú dokladom, že severne od kostolíka stál podľa všetkého príbytok zemepána.
- Na západnom priečelí bola pôvodne kruhová rozeta, dnes už ide len jednoduché okno kruhového tvaru.
- Kostolík nemá zvýraznený triumfálny oblúk, apsida sa do lode otvára prostou hranou. Podľa niektorých odborníkov ide o archaické riešenie, siahajúce hlboko do minulosti, v tomto prípade však môže podľa iných názorov ísť len o príklad zjednodušenej koncepcie realizovanej miestnymi majstrami. Podobný príklad máme v kostolíku v Rakovnici, datovaného do prvej štvrtiny 13. storočia.
- Dlhý čas bola v zemi pri kostole umiestnená pôvodná kamenná krstiteľnica, ktorá slúžila ako kvetináč. Od roku 1995 sa nachádza v zbierkach Vlastivedného múzea v Trebišove.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Brehov, Novosad a Kožuchov.

Súčasný stav
Kostolík patrí Reformovanej kresťanskej cirkvi, pod cirkevný zbor v Novosade. Po nedávnej obnove je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2012.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Zemplínske Jastrabie sa nachádza cca 20 km južne od Trebišova. Kostolík stojí v oplotenom areáli hneď pri hlavnej ceste a vďaka vyvýšenej polohe je viditeľný už z diaľky. Kontakt na farský úrad - 056/ 6794 128.
GPS: 48.496343755, 21.776776356

Literatúra
- Tajkov, P.: Súčasný stav výskumu počiatkov sakrálnej architektúry na Zemplíne a v Použí. In: Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17. - 18. septembra 2010 v Michalovciach. Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2011, str. 26 - 84.
-
Chovanec, J. - Novák, M.: Stredoveké krstiteľnice na Zemplíne. In: Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17. - 18. septembra 2010 v Michalovciach. Zemplínske múzeum v Michalovciach v spolupráci s Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2011, str. 95 - 109.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kónyová, A. - Kónya, P.: Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2010.

Web
-
www.zemplinskejastrabie.sk
- www.oh-seniorat.sk/nase-zbory

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu