Brehov

Uz len veža so združenými oknami naznačuje románsky pôvod kláštorného Kostola sv. Františka z Assisi nad obcou Brehov. Po barokovej prestavbe sa stredoveká podoba chrámu z veľkej časti stratila.

Pôvodný románsky kostol zasvätený sv. Klimentovi postavili niekedy v druhej štvrtine 13. storočia vo vyvýšenej polohe. Išlo o jednoloďovú tehlovú stavbu so vstavanou západnou vežou nad emporou a svätyňou bližšie neurčeného tvaru. Jej fasády zdobili lizény, z ktorých časť sa zachovala na západnej a severnej fasáde. Prvá písomná zmienka o kostole sa nachádza v súpise pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia.

V 17. storočí spustošili obec i kostol turecké vojská. V 18. storočí (r. 1753) sa v Brehove usadil rád minoritov, ktorí dostali do vlastnictva aj pozemok s chátrajúcim románskym kostolom. V rokoch 1755 až 1777 bol postavený objekt kláštora a uskutočnila sa prestavba kostola.

V rámci nej nahradilo pôvodnú svätyňu nové polkruhovo ukončené presbytérium rovnakej šírky ako loď. Zo severnej strany pristavali k románskej lodi malú kaplnku polygonálneho pôdorysu. Pred západný vstup do kostola pribudla murovaná predsieň. Loď dostala murovanú klenbu. Pri tejto príležitosti bolo taktiež zmenené patrocínium.

Z románskej stavby sa dodnes zachovala pôvodná loď s emporou a vežou. Na veži sa v dvoch úrovniach nachádzajú združené okná so stredovými stĺpikmi (niektoré majú výzdobu v podobe tordovania, ďalší má už driek polygonálneho prierezu).

Pôvodná je aj empora, zaklenutá troma poliami krížovej klenby, ktorá na poschodí tvorí spodnú časť veže, ktorá sa do priestoru lode otvára troma oblúkmi. Románsky je aj jednoduchý portál vedúci pôvodne z veže do podkrovia. Rozsah zachovania románskej stavby odhalil až výskum v rokoch 2004 - 2006.

GPS: 48.490010785, 21.819732785

Zdroje:
- Kürthy, L. - Glocková, B.: Príspevok k vývoju sakrálnej architektúry 13. storočia na území bývalej Užskej a Zemplínskej župy. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 22/2010. PÚ SR, Bratislava 2010, str. 318-332.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- www.minoriti.sk/aktuality/brehov
- www.obecbrehov.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu