Májová žatva

V máji 2011 sa nám podarilo navštíviť a nafotiť tieto kostolíky:

- Balog nad Ipľom,
- Sečianky,
- Veľkú Čalomiju,
- Ipeľské Úľany,
- Šahy,
- Sazdice,
- Jasovú,
- Hainburg - karner,
- VM baziliku v Bratislave,
- Bad Deutsch-Altenburg.

esteban

Rubrika: Aktuality