Hainburg/Donau - karner (A)

Len pár kilometrov západne od Bratislavy stojí v mestečku Hainburg an der Donau románsky karner z prvej tretiny 13. storočia. Ide o typického predstaviteľa tohto typu sakrálnych stavieb, ktoré boli v stredoveku zvlášť rozšírené na území Rakúska, odkiaľ sa dostali aj k nám.

Karner má podobu rotundy s východnou apsidou a postavili ho z pravidelných kamenných kvádrov. Z architektonických detailov sa zachoval najmä západný ústupkový portál, štrbinové okná a prípory členiace fasádu.

Ide o dvojpodlažnú stavbu, pričom spodná časť slúžila ako kostnica a horná ako kaplnka. Podobné karnery nájdeme aj v blízkom okolí v Bad Deutsch-Altenburgu a Petronell-Carnunte.

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu