Ipeľské Úľany

Približne dva kilometre severozápadne od obce Ipeľské Úľany na ľavej strane cesty do Iskorne a Plášťoviec stojí východná stena svätyne ako posledný zvyšok románskeho kostolíka z 13. storočia.

Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1350, zaniknutá obec, v ktorej stál, sa spomína už v roku 1259 ako Fedemes. Stavba bol zničená okolo roku 1552 počas jedného z tureckých vpádov.

Išlo o jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom dlhú 15 metrov a širokú 7 metrov. V priebehu 15. storočia bol prestavaný. Z detailov sa zachovalo iba východné štrbinové okno.

Pri ruine kostolíka stojí neveľká novoveká kaplnka, sčasti zasahujúca aj do jeho pôdorysu. Pre lepšiu predstavu o ňom by bolo vhodné vyznačiť v teréne obvodové múry.

GPS: 48.141134057, 19.020037651

Zdroje:
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu