Majcichov

Patrocínium: Všetkých svätých

Vznik: 13. storočie

Poloha: na vyvýšenine v strede obce

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík zrejme pristavaný k staršej veži s barokovým presbytériom, rozšírený bočnými loďami 

História
Kostol postavili niekedy v 13. storočí (prvá písomná zmienka je z roku 1266). K staršej mohutnej strážnej veži, ktorú datuje časť literatúry už do čias Veľkej Moravy, vtedy mali pristavať pozdĺžnu loď a svätyňu.
Medzi rokmi 1550 až 1707 bolo pod loďou i pod presbytériom vybudovaných niekoľko krýpt, kde boli pochovaní členovia rodín Andreánskych a Szegedyovcov.
V 17. storočí sa kostolík dostal do rúk protestantom, preto si museli katolíci postaviť v roku 1697 nový chrám - kaplnku na cintoríne, ktorá sa zachovala dodnes.
V stredovekej podobe stál kostolík až do polovice 18. storočia, kedy pôvodnú svätyňu zbúrali. Nahradili ju väčším polygonálne zakončeným presbytériom, ktoré bolo rovnako široké ako loď, a iba v interiéri ich oddeľoval trimfálny oblúk. Zrejme súčasne bola pristavaná zo severnej strany aj obdĺžniková sakristia.
Koncom 19. storočia bol stav objektu zlý a tak sa začalo uvažovať o obnove. Na ňu sa veriaci aj vyzbierali ešte pred 1. svetovou vojnou, počas vojnových časov však peniaze museli odovzdať armáde. Obnovu sa nepodarilo zrealizovať ani počas prvej ČSR a tak sa rekonštrukcia i prestavba kostolíka uskutočnila až v 50. rokoch minulého storočia. V rámci nej boli k románskej lodi a mladšiemu presbytériu pristavané bočné lode, pričom z obvodových múrov pôvodnej stavby zostali len piliere. Prestavba si vyžiadala aj zbúranie severnej sakristie, ktorú nahradila nová, pripájajúca sa na polygonálny záver presbytéria z východu.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí v dominantnej polohe na okraji vyvýšeniny, čo najviac vynikne pri pohľade z východu a juhovýchodu od rieky Dudváh.
- Pri obci Majcichov objavili archeológovia veľkomoravské hradisko. Podľa niektorých odborníkov práce s ním súvisela veža kostolíka, ktorá mala plniť strážnu funkciu. Dôkazom má byť existencia okienok na východnej strane veže, ktorá je obrátená práve k spomínanému hradisku.
- Po prestavbách a rozšírení pripomína stredoveký pôvod stavby už len táto veža, na ktorej sa dodnes v exteriéri zachovali malé kruhové okná, viditeľné na severnej, západnej a južnej stene. Dodnes je viditeľná asymetrická poloha veže, ktorá nestála ani pred prestavbou v strede západného priečelia, ale bola posunutá severne od pozdĺžnej osi kostolíka.
- V kostolíku sa nachádza vzácny pseudogotický organ z roku 1880 z dieľne majstra Longauera. Pôvodne bol umiestnený v kostole v meste Most v ČR, ktorý však bol zbúraný, kvôli rozširovaniu baní. Odtiaľ ho kúpili do Majcichova, kde bol po oprave inštalovaný v roku 1979. Pôvodný organ z tunajšieho kostolíka vyhodili v roku 1938 ako nefunkčný.
- V Majcichove pôsobil v rokoch 1862 - 1870 ako kňaz Ján Palárik, významná osobnosť národného hnutia.

Súčasný stav
Kostol dodnes slúži ako farský a na prvý pohľad je v pomerne dobrom stave. Nachádza sa pri ňom stále využívaný cintorín. Navštívili sme ho v marci 2010, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 7.45 a 10.15 hod., bližšie informácie tu

Praktické informácie
Obec Majcichov sa nachádza 14 kilometrov južne od Trnavy. Kostolík stojí pri hlavnej ceste vedúcej cez obec a vďaka veži je neprehliadnuteľný. Kontakt na farnosť - 033/558 31 03.
GPS: 48.284088894, 17.631597519

Literatúra:
- Kollár, D.: Majcichov. Obecný úrad Majcichov 1996.
- Hudák, J.: Patrocíniá na Slovensku. Umenovedný ústav SAV, Bratislava 1984.

Web:
- www.majcichov.sk/kostol
- http://theses.cz/id/fhdr79/88301-855213178.pdf (diplomová práca)

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu