Gemer je pre mňa poklad

Rozhovor s historičkou umenia Évou Szakálos z Múzea Bálinta Balassu v Ostrihome o jej ceste ku stredovekým freskám na Gemeri.

- Pred niekoľkými týždňami si sa podieľala na veľmi zaujímavom výskume lokality zaniknutého kláštora pavlínov v Gombaseku. Ako si sa dostala k tejto lokalite? Poznala si ju už skôr?
      Áno, lokalitu som už poznala dávno pred plánmi na výskum Gombaseku. Moju diplomovú prácu som písala o freskách v Plešivci a aj z tohto dôvodu, ako aj iným projektom som chodila veľa po Gemeri. Môj príbeh pritom začal práve na Apside :). Našla som vašu stránku ešte počas mojich štúdií, keďže v bakalárskej práci som písala o kamenosochárskej výzdobe portálu v Iliji a pri zháňaní podkladov práve v súvislosti s touto prácou som prišla aj na Apsidu :).
      Keď som začala magisterské štúdium, zostala som pri stredoveku, ale čoraz viac ma začali zaujímať fresky a maliarska výzdoba sakrálnych objektov. Práve v tej dobe vyšiel na Apside článok o Kameňanoch, že tam našli nové fresky a výskum tam stále pokračuje. To bolo v roku 2011. Ja som bola vždy taká, že je síce pekné, keď o veciach čítame, študujeme v knižnici, hľadáme na internete, ale mňa oveľa viac zaujímala práca v teréne, ako to majú archeológovia alebo reštaurátori.
      Takže som sa pri tom bádaní chcela ísť pozrieť aj na prácu priamo na mieste. A to priamo na tú najkrajšiu, počas ktorej sa dostávajú na svetlo fresky po niekoľkých sto rokoch. Apsida.sk mi pomohla s kontaktom na reštaurátora z Kamenian - Petra Koreňa - a ja som sa mohla vydať do tejto gemerskej dedinky. Pomáhala som tam reštaurátorom tri sezóny, vždy niekoľko týždňov v lete. Práve vtedy pracovali Peťo, Maťo a Juro (Peter Koreň, Juraj Gregorek, Martin Vojtko) aj v Plešivci. A tak sa to celé začalo a z tejto cesty som už odvtedy nezišla...

- Vo svojej práci historičky umenia sa venuješ primárne nástenným maľbám. Čo ťa na tejto téme najviac oslovilo?
      Ako som už povedala, moja prvá skúsenosť s nástennými maľbami bola v Kameňanoch a odvtedy ma táto téma úplne pohltila. Mala som to šťastie, že som mohla byť pri tom, keď v Kameňanoch našli prvý konsekračný kríž a o rok neskôr počas mojej prítomnosti našli slávnu maľbu Mettercie na severnej stene lode. Pri tom som urobila historický výskum malieb v Plešivci, navštívila som Taliansko, kde som v Padove a Rimini videla na vlastné oči ozajstné fresky trecenta (označenie umeleckého obdobia na území Talianska v 14. storočí) a našla primárne analógie výjavov z Plešivca. Toto všetko na mňa tak hlboko zapôsobilo, že sa už s inými vecami ani nechcem zaoberať.

- Hoci pochádzaš z juhozápadného Slovenska a pracuješ v Ostrihome, často ťa možno stretnúť práve na Gemeri. Čo ťa sem ťahá?
      Gemer je pre mňa poklad. Alebo, lepšie povedané, kopa pokladov. Vždy, keď tam idem, a to som na Gemeri bola už veľakrát, sama aj so skupinami, vždy v niektorom z kostolov nájdem niečo také, čo som dovtedy nezbadala. A nové veci sa nachádzajú aj na už dávnejšie odkrytých maľbách. Áno, pracujem v Ostrihome, máme tu rôzne projekty, výstavy, modernú zbierku, k tomu všetkému aj archeologický výskum, ale moje ozajstné "hobby" je Gemer, a keď mám trocha času, tak sa tejto téme venujem.

- Stredoveké nástenné maľby na území Slovenska patria medzi častý objekt výskumu maďarských odborníkov. Čo je hlavným dôvodom?
      Dôvod je jednoznačný. Tak ako na Gemeri, tak aj Spiši máme celostne zachované cykly freskovej výzdoby vo viacerých kostoloch. Je to neuveriteľne unikátne, že sa maľby zachovali v takmer pôvodnom rozsahu. Napríklad len na Gemeri máme približne 15 kostolov s kompletnou freskovou výzdobu. Také niečo sa na území Maďarska, bohužiaľ, nezachovalo. Sú to v tomto ohľade veľmi bohaté regióny a kto sa venuje stredoveku, ten sa s veľkým nadšením zaoberá aj s Gemerom a Spišom.

- Ako funguje spolupráca slovenských a maďarských výskumníkov v tejto oblasti?
      Myslím si, že dobre. Aj ja sama komunikujem s viacerými odborníkmi a sledujem publikácie a štúdie v Maďarsku i na Slovensku. Ako malý príklad môže poslúžiť aj nedávny prípad, keď sme v Gombaseku objavili svorník klenby so zachovanou maľbou Božskej pravice. Ako prvému som volala práve Petrovi Koreňovi, aby som sa pochválila, čo sme našli... :)

- V posledných rokoch sa na Slovensku vďaka prebiehajúcim výskumom podarili významné objavy stredovekých nástenných malieb, či už zabudnutých alebo doteraz neznámych. Ktoré z nich ťa najviac oslovili a prečo?
      No, možno to bude znieť už trocha otrepane, ale musím povedať, že práve maľby v Kameňanoch a Plešivci pre mňa predstavujú tie najvýznamnejšie nálezy za posledné roky. Som presvedčená, že každý bádateľ je nejakým spôsobom "zaľúbený" do svojho obdobia a lokalít, kde robil výskum.
      Samozrejme, mohla by som povedať, že aj objav gotickej fresky v nitrianskej katedrále je úžasný a jedinečný, pre mňa však zostáva na prvom mieste Gemer. V Plešivci, ako sme o tom aj Petrom Koreňom písali v Pamiatkach a múzeách (č. 2/2017), sa našli pravé talianske fresky, ktorých autorom je taliansky majster. Sú rovnako vzácne, ako fresky v Sazdiciach či Ostrihome a Siklósi. A pritom nejde len o malé zlomky malieb ale celý cyklus. To je neskutočné. A fresky v Kameňanoch? Komplexná ikonografia, viacero znakov, že tu pracoval nie jeden, ale niekoľko majstrov, unikátna Mettercia a celkovo veľmi bohato zdobený kostol - čo viac môže chcieť historička umenia, ktorá sa zaoberá freskami na Gemeri. No, a aby som spomenula aj inú tému, v Kameňanoch a v Silici sa našli fragmenty legendy sv. Ladislava, takže sme mohli pridať do superveľkej databázy ladislavských legiend dve nové, doteraz neznáme lokality.

- Máš nejaký obľúbený gemerský kostolík, kam sa rada vraciaš? Nejaké vysnívané maľby alebo tému, ktorej by si sa chcela v budúcnosti venovať a odborne spracovať?
      Sú to hlavne spomínané stavby v Plešivci a Kameňanoch, do týchto kostolov chodím často a je to pomerne jednoznačná voľba pre mňa. Okrem týchto dvoch patrí k najobľúbenejším a najobdivuhodnejším kostolík v Kyjaticiach. Tam viem dlhé hodiny stáť pred tou monumentálnou maľbou Posledného súdu; tá žaba a tie diabolské postavy sú pre mňa najvzácnejšie. Keď som v Kyjaticiach vždy mám pocit, ako keby som preniesla časom späť do stredoveku a viem sa prestaviť, čo mohli cítiť obyčajní ľudia počas omše.... Kyjatice sú neuveriteľne autenticky zachovaný stredovek.
      Čo sa týka ďalšej práce, mám v pláne spracovať maľby v Silici a Kameňanoch. Kameňany si to dosť žiadajú, počas historického výskumu - môjho i historičky Moniky Tihányiovej - sa našli veľmi zaujímavé veci o dejinách tejto obce. Tieto nové poznatky by bolo vhodné poprepájať s históriou samotného kostola a vznikom jeho freskovej výzdoby. Myslím si, že by z toho mohlo vzísť niečo pekné a veľmi interesantné...

Ďakujem za rozhovor.

esteban

Rubrika: Aktuality