Stručne: gotická freska v nitrianskej katedrále

Na východnej stene Dolného kostola nitrianskej katedrály objavili a odkryli  reštaurátori v roku 2012 vzácnu gotickú fresku datovanú do druhej polovice 14. storočia.

Našli ju na stene, ktorú odborníci až do tohto objavu považovali za barokovú, a do ktorej bol zamurovaný vzácny ranobarokový oltár zo 17. storočia.

Po rozobraní oltára sa ukázalo, že freska sa zachovala vo výbornom stave, v krásnych sýtych farbách. Jej autorom bol zrejme majster talianskeho pôvodu.

Svätožiare svätcov sú stvárnené plasticky priamo do čerstvej omietky. Osobitosť maľby v slovenskom prostredí umocňuje aj zobrazené výjavy, ktorým dominuje v hornej časti rozmerná maľba typu Veraikon s tvárou Krista.

Podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Nitre má byť freska po zdokumentovaní opätovne zatretá, aby sa mohol vrátiť na svoje miesto barokový oltár. Maľba by mala byť prezentovaná návštevníkom inou formou.

esteban

Rubrika: Aktuality