Horný Bar-Šuľany

Patrocínium: sv. Anny

Vznik: prvá polovica 14. storočia

Poloha: na juhozápadnom okraji obce

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a západnou vežou

História
Kostolík postavili ako typickú stavbu tých čias v podobe jednolodia s predstavanou západnou vežou a polygonálnym presbytériom. Úpravami prešiel v 15. i 17. storočí, zbarokizovaný bol v druhej polovici 18. storočia. Z tohto obdobia pochádza aj zachované vnútorné vybavenie - hlavný a bočný oltár i zvon vo veži. Posledná obnova sa realizovala v počas rokov 1989 a1991.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí medzi menej známe stredoveké stavby Podunajska, je blízky skupine gotických stavieb v okolí Dunajskej Stredy, ktoré zhodne vznikli v prvej polovici 14. storočia - Michal na Ostrove, Dolný Štál, Vrakúň.
- Napriek neskorším prestavbám si dodnes zachoval základnú gotickú podobu.
- Zaujímavé sú malé rozmery polygonálneho presbytéria, ktoré pripomínajú skôr proporcie románskych apsíd.
- V presbytériu sa zachovalo ako jeden z mála pôvodných architektonických detailov gotické okno.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám vo farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Hornom Bare. Kostolík je v pomerne dobrom stave, fasády sú však už dosť poznačené zubom času. Navštívili sme ho v apríli 2011.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Šuľany (maďarsky Suly) patria v súčasnosti pod obec Horný Bar (maď. Félbar) a ležia cca 20 km juhozápadne od Dunajskej Stredy. Kostolík stojí v oplotenom areáli na juhozápadnom okraji obce neďaleko hrádze umelého kanála VD Gabčíkovo. Kontakt na farský úrad: 031/ 559 72 52.
GPS: 47.95060481, 17.441141903

Literatúra:

- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009.

Web:
- www.hornybar.sk/sulany

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu