Mierovo

Patrocínium: Všetkých svätých

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: v obci v mierne vyvýšenej polohe

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík s predĺženou polkruhovou apsidou, severnou sakristiou a vežičkou na západnej strane

História
Tehlový kostolík postavili niekedy v polovici 13. storočia. Dispozične je veľmi blízky kostolíku neďalekom Šámote. V 17. storočí už bol v zlom stave, čo viedlo v 18. storočí k barokovej prestavbe. V rámci nej dostala loď aj apsida nový plochý strop a upravený bol triumfálny oblúk. K severnej strane apsidy bola pristavaná sakristia a na streche pribudla vežička.
Súčasnú podobu dostal kostolík počas poslednej veľkej prestavby v historizujúcom slohu začiatkom 20. storočia. Počas nej boli pôvodné tri románske štrbinové okná na južnej strane lode nahradené novodobými, väčších rozmerov. Zrušený bol aj pôvodný južný portál, ktorého kamenné časti ostenia boli zo steny vylámané a vyhodené pred kostolík. Do vnútra sa dnes vchádza zo západnej strany, pričom pred vstup bola pristavaná murovaná predsieň.
V roku 2002 bola stavba rekonštruovaná, pričom boli obnovené zachované stredoveké prvky.

Zaujímavosti
- Z románskych okien na južnej strane lode sa podarilo odkryť už len jedno, zvyšné dva boli zrejme na mieste novodobých okien, možno podobne ako v Šámote (dve okná na východnej strane blízko vedľa seba).
- Na južnej strane bol čiastočne odkrytý pôvodný románsky portál. Zachované časti jeho ostenia boli znova osadené na miesto.
- Na stavbu boli použité tehly s rozmermi 26,5 x 12 x 6 cm.
- Polkruhová apsida má menej zvyčajný plochý strop.
- Na oltári za svätostánkom sa zachovali nápisy a letopočty z roku 1759 a 1890.
- V staršej literatúre sa spomína zasvätenie sv. Michalovi archanjelovi.
- Románske kostolíky stoja aj v susedných Hubiciach a Štvrtku na Ostrove.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi pod farnosť vo Štvrtku na Ostrove. Je v dobrom stave, plynofikácia, ktorá nepotešila pamiatkarov, pomohla vyriešiť problémy s vlhkosťou stien. Navštívili sme ho v júni 2008 a marci 2009.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku, v stredu o 16.30 (zimné obdobie) alebo 17.00 hod. (letné obdobie) a v nedeľu o 10.00 hod.

Praktické informácie
Obec Mierovo (maď. Béke) sa nachádza cca 9 km severne od Šamorína. Kostolík stojí v strede obci na námestí. Pred návštevou je treba ohlásiť sa na obecnom úrade (kontakt: 031/569 35 03).
GPS: 48.070007006, 17.385113239

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y25).

Web
- www.mierovo.sk
- www.mrhzo.sk
- http://abu-bratislava.sk/schematizmus

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu