Blog (strana 4)

Výlet na Liptov 1 - Ružomberok a okolie, hlavne to okolie

Iste je nás viacej, ktorí máme svoje obľúbené miesta. Niektoré si ochraňujeme v kútiku duše, sú naším útočiskom a o tento azyl by sme sa nepodelili za nič na svete. O radosť z iných sa túžime podeliť s celým svetom.

Pokojný a bleskový výlet v tieni kameňolomu

Skutočne neuplynulo viac než desať minút od okamihu, ako sme sa pozdravili s pánom šoférom. A už sme ho zdravili zase. S drobnými v dlani, a dušou na jazyku.

Potupený (o veži kostolíka v Liptovskej Mare)

Poníženie, pokora a ustrnutie v bezradnosti. To všetko v jedinom okamihuzahltilo celú moju bytosť, keď som v plnej miere pochopila, čo vlastne vidím na brehu Liptovskej Mary.

Krstinový výlet do Šámotu

Ani Alica v krajine zázrakov nemohla byť viac očarená, ako ja v tej chvíli. Nešlo ani tak o to, čo ponúkal kostolík vo svojom vnútri, aj keďaj to má svoju neoceniteľný hodnotu, vnímanú skôr mojou drahou polovičkou. Ale boli to otvorené dvere práve na TOMTO kostolíku.

Objavný výlet k Banskej Bystrici

Cesta do Zvolena prebehla hladko, veď na tejto trase už poznám aj srnky po mene. V cieli sme sa s dôstojnosťou oplecniakovaných turistov presunuli na spoj do Banskej Bystrice a to už začínal zjavne narastať ajmôj záujem.

Silvestrovský výlet na poslednú chvíľu

Začať plánovať silvestrovský večer necelých štyridsaťosem hodín pred tým, než sa začne bujaré odpočítavanie pred polnocou posledného dňa v roku, to sa bez mihnutia oka dá prehliadnuť iba u jedincov nášho špecifického razenia.

Cesta za kostolíkom na konci sveta

Nasledujúce načretie do spomienok našich výletníckych dobrodružstiev by som výnimočne chcela venovať ako istú formu ospravedlnenia jednému nevinnému netopierovi, ktorému sme zrejme poriadne načechrali nervovú sústavu.

Neupršaný výlet Ponitrím

Len čo sme dorazili na miesto činu, tak som trpko zatúžila po akejkoľvekvymoženosti z kúzelného sveta čarov, ktorá by mi umožnila byť na dvoch miestach naraz. Jediné, čo som teraz vedela viac než spoľahlivo bolo, ževôbec netuším, kam sa rozbehnúť skôr.

Miesto pokoja (o sv. omši na Katarínke)

Každý človek si zaslúži, aby raz našiel miesto, ktoré si nájde to „svojemiesto“ v jeho duši. Také, ktoré mu bude útočiskom, azylom a ochrancom pred celým svetom a občas aj pred sebou samým.

Malý kostolík na malej lúke

Gáň. Dedinka pri Galante. A skoro ako každá dedinka na Slovensku má kostolík. A nie hocijaký.