Blog (strana 11)

2. zastavenie - Ježiš berie kríž

BÍŇA - miesto rozhodnutí.

1. zastavenie - Ježiš je odsúdený na smrť

KŠINNÁ, KOPČANY, HALUZICE a mnohé iné kostolíky, pri ktorých sa cítim veľmi dobre.