Blog (strana 10)

13. zastavenie - Ježiša skladajú z kríža

LÚČKA - kameň po kameni.

12. zastavenie - Ježiš na kríži zomiera

GOMBASEK –umierať zaživa.

11. zastavenie - Ježiša pribíjajú na kríž

ŠÁMOT – bezmocný a sám.

10. zastavenie - Ježišovi zvliekajú šaty

ŠEBASTOVCE – zahanbený proti svojej vôli.

8. zastavenie - Ježiš napomína plačúce ženy

ARDOVO - kde niet už pre nás živej duše

6. zastavenie - Veronika podáva Pánovi Ježišovi šatku

KATARÍNKA - miesto, kde každý pozná každého.

5. zastavenie - Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

DECHTICE, BELUJ a mnohé ďalšie, pri ktorých sme stretli našich Šimonov...

4. zastavenie - Ježiš sa stretá so svojou matkou

PETROVA LEHOTA - Ďakujem, teta.