Kostoly spod zeme (strana 4)

Devín - ranokresťanská svätyňa

Neveľká murovaná stavba z konca 4. storočia je považovaná za najstaršiu známu kresťanskú svätyňu na našom území.

Dechtice - Katarínka

V roku 2005 objavili pri výskume zrúcaniny barokového kláštorného Kostola sv. Kataríny v katastri obce Dechtice základy neveľkej gotickej kaplnky.

Nitra-Martinský vrch - predrománsky kostol

V prvej polovici 60. rokov 20. storočia objavil Bohuslav Chropovský pri výskume zaniknutého románskeho kostola na Martinskom vrchu zvyšky staršej predrománskej stavby.

Podhorany-Sokolníky

V rokoch 1964 - 65 tu boli počas archeologického prieskumu odkryté zvyšky pôvodne románskeho kostolíka sv. Michala z 11. - 12. storočia.

Žilina - farský kostol

V rokoch 2000 - 2001 odkryli pri južnej stene presbytéria katedrály v Žiline základy svätyne staršieho kostola datovaného do prvej tretiny 13.storočia.

Rimavská Sobota

V rokoch 1993 - 97 odkryl archeologický výskum pod vedením Istvána B. Kovácsa základy zaniknutého gotického kostola v Rimavskej Sobote.

Sereď

V roku 2005 odkryli na nádvorí budovy mestského úradu tri piliere zaniknutého gotického kostola zo 14. storočia.

Bratislava - veľkomoravská bazilika a iné stavby

V roku 1965 objavili na východnej terase hradného kopca v Bratislave zvyšky základov veľkomoravskej trojloďovej baziliky.

Bratislava - Kostol sv. Vavrinca

V roku 1935 objavil výskum Václava Mencla pred súčasnou Starou tržnicou vcentre Bratislavy základy trojloďového ranogotického kostola z druhej polovice 13. storočia.

Zvolen - karner a špitál

V roku 2005 bol počas záchranného výskumu objavený pri farskom Kostole sv. Alžbety vo Zvolene stredoveký špitál s gotickým karnerom z 1. tretiny 14. storočia.