Kostoly spod zeme (strana 4)

Rimavská Sobota

V rokoch 1993 - 97 odkryl archeologický výskum pod vedením Istvána B. Kovácsa základy zaniknutého gotického kostola v Rimavskej Sobote.

Sereď

V roku 2005 odkryli na nádvorí budovy mestského úradu tri piliere zaniknutého gotického kostola zo 14. storočia.

Bratislava - veľkomoravská bazilika a iné stavby

V roku 1965 objavili na východnej terase hradného kopca v Bratislave zvyšky základov veľkomoravskej trojloďovej baziliky.

Bratislava - Kostol sv. Vavrinca

V roku 1935 objavil výskum Václava Mencla pred súčasnou Starou tržnicou vcentre Bratislavy základy trojloďového ranogotického kostola z druhej polovice 13. storočia.

Zvolen - karner a špitál

V roku 2005 bol počas záchranného výskumu objavený pri farskom Kostole sv. Alžbety vo Zvolene stredoveký špitál s gotickým karnerom z 1. tretiny 14. storočia.

Zvolen - románska bazilika

V 60. rokoch 20. storočia objavili archeológovia pod vedením Š. Schönweitzovej-Tóthovej pri výskume Zvolenského hradu základy románskej baziliky.

Hontianske Tesáre-Patkôš

V roku 1991 odkryl archeológ Václav Hanuliak na poli pri osade Patkôš pri Hontianskych Tesároch základy pôvodne románskeho kostolíka z 12. storočia.

Kežmarok - Kostol sv. Alžbety

Pri výskume v rokoch 1964 - 67 odkryl archeológ Belo Polla na nádvorí mestského hradu v Kežmarku základy Kostola sv. Alžbety z 13. storočia.

Martin - rotunda

V rokoch 1942 - 43 odkryl archeológ V. Budinský-Krička pri ranogotickom Kostole sv. Martina v Martine zvyšky základov staršej románskej rotundy.

Zbehy

V rokoch 1967 - 1968 odkryl archeológ Alexander Ruttkay pri obci Zbehy vlokalite Pod Lesneky základy románskeho kostolíka spolu so zvyškami stredovekej osady z 12. storočia.