Nitra-Martinský vrch - predrománsky kostol

V prvej polovici 60. rokov 20. storočia objavil Bohuslav Chropovský pri výskume zaniknutého románskeho kostola na Martinskom vrchu zvyšky staršej predrománskej stavby.

Išlo o jednoloďovú stavbu s kvadratickou svätyňou, ktorú datovali do 9. storočia na základe nálezu mince z dielne Bledonis. Minca bola pripisovaná niektorému z vládcov Západofranskej ríše, ktorí niesli meno Karol. Šírka lode bolo rovnaká ako pri románskom kostole, pričom dĺžka lode mala byť omnoho väčšia (dĺžka kostola 20 m, šírka lode 7,6 m a šírka apsidy 5,4 m).

V odbornej verejnosti sa takisto diskutovalo, že by mohlo ísť o Pribinov kostol, ktorý mal byť vysvätený na jeho majetku okolo roku 828.

Revízny výskum v roku 2005 potvrdil existenciu predrománskeho kostola, súčasne však priniesol prehodnotenie jeho veľkosti. Loď bola v skutočnosti podstatne kratšia a tak dĺžka chrámu klesla z pôvodných 22,5 metra na približne 17 metrov. Takisto novšie výskumy upravili datovanie spomínanej mince až na 11. storočie, čím sa stratila významná opora pre datovanie stavby do 9. storočia. Miesto objavu tejto mince (takmer na úrovni východnej steny svätyne predrománskeho kostola, ale v apside mladšej stavby) svedčí skôr o tom, že ju treba spájať s románskym kostolom.

Výskum však súčasne ukázal, že od výskumu v 60. rokoch minulého storočia, po ktorom bola lokalita zasypaná, došlo k významnému poškodeniu základov stavby. Vojaci viacerými výkopmi pre kanalizáciu, teplovod a elektrické vedenie zničili takmer celú južnú stenu, časť románskej apsidy a západného múru.

Celý areál patril Ministerstvu obrany SR a nebol prístupný. Rozhodnutím Vlády SR však už pozemok aj s kasárňami prešiel do majetku mesta. Časť areálu získal Archeologický ústav SAV, pričom už existuje aj projekt archeologického parku, ktorého súčasťou by mohli byť práve odkryté základy oboch kostolov. Do úvahy pripadá aj postavenie kópie predrománskeho kostolíka v skutočnej veľkosti.

V rámci Archeologického ústavu SAV vznikla maketa hypotetickej podoby kostolíka i jej digitálna podoba. Vysoké štíty lode a svätyne však nezodpovedajú predrománskemu obdobiu, ale skôr ranej gotike.

GPS: 48.321310716, 18.101241589

Zdroje
- Chropovský, B.: Príspevok k problematike cirkevnej architektúry a počiatkom kresťanstva na Slovensku. In: Monumentorum tutela č. 8, str. 173 - 208.
- Ruttkay, M.: Možnosti prezentácie archeologických pamiatok v Nitre a okolí. In: Dávne dejiny Nitry a okolia vo svetle najnovších archeologických nálezov. Zborník z konferencie konanej pri príležotosti Dňa Nitranov 2. júla 2005. Archeologický ústav SAV Nitra a Ponitrianske múzeum v Nitre, Nitra 2005.
- Ruttkay, M.: Možnosti prezentácie zaniknutých kostolov v Nitre na Martinskom vrchu. In: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník z rovnomenného seminára. KPÚ v Nitre, 2011, str. 59 - 68.
- Vančo, M.: Počiatky kresťanskej architektúry. Veľkomoravská sakrálna architektúra na Slovensku. In: Kol.: Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. Veda, Bratislava 2002.
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Moravčíková H. (zost.): Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Slovart, Bratislava 2005.
- http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/286224-v-nitre-odkryli-jeden-z-naj...
- www.cevnad.sav.sk/Nitra_kostol_Martinsky

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu