Aktuálny stav obnovy neskororománskeho kostola v Kysaku

V rokoch 2016 - 2017 boli v neskororománskom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku vykonané práce na obnove omietok, nástenných malieb a architektonických detailov v presbytériu (viac info). Prinášame fotografie z aktuálneho stavu obnovy. Zvyšky nástenných malieb sú v súčasnosti odkryté aj na víťaznom oblúku zo strany lode, ako aj na stenách lode (vo veľmi fragmentárnom stave).

Na obnove kostola sa pracovalo aj v tomto roku, vlastník objektu získal dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 10 000 eur. Pozornosť reštaurátori venovali predovšetkým stropu lode, kde boli odstraňované novoveké nátery. Pokračovalo sa tiež v reštaurovaní fresiek v presbytériu, jemne sa doretušovali zachované časti malieb.

esteban

Za ochotu a informácie ďakujeme farnosti RKC v Obišovciach a pánovi M. Novákovi.

Rubrika: Aktuality