Obnova neskororománskeho kostola v Kysaku v roku 2016

Práce na obnove neskororománskeho Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v obci Kysak  pokračovali úspešne aj v roku 2016. Vďaka nim získal späť o čosi viac zo svojej pôvodnej podoby.

Najvýznamnejšie práce sa dotkli exteriéru svätyne, kde bolo opätovne otvorené a zasklené východné štrbinové okno a súčasne na južnej stene bolo okno zrekonštruované do pôvodnej podoby.

V interiéri boli zreštaurované omietky na stenách a valenej klenbe svätyne, ako aj zachované časti nástenných malieb, ktoré boli odkryté len v roku 2013. Reštaurátorské práce sa realizovali aj na kamennom pastofóriu v severnej stene svätyne a na gotickom vstupe zo svätyne do sakristie.

Zdroj: www.kysak.sk

esteban
 

Rubrika: Aktuality