Kostolíky na Slovensku (strana 26)

Rohovce

Kostolík bol postavený niekedy v polovici 13. storočia ako jednoduchá stavba s obdĺžnikovou loďou a podkovovitou apsidou.

Prihradzany

Rotundu postavili pravdepodobne niekedy v prvej polovici 13. storočiaako pútnickú kaplnku. Išlo asi o rovnakú staviteľskú dielňu, ktorápostavila aj neďalekú rotundu v Šiveticiach.

Bojnice - kaplnka

Kaplnku postavili ako jednoduchú obdĺžnikovú stavbu niekedy v 14. storočípri farskom kostole. V 15. storočí ju dal rod Noffryovcov prestavať ako svoju pohrebnú kaplnku zasvätenú sv. Žofii.

Bánovce nad Bebravou

Najstaršou stavbou Bánoviec nad Bebravou je kostol sv. Mikuláša na cintoríne. Starobylý vzhľad pamiatky umocňuje nezvyčajná veža.

Trenčín-Biskupice

Medzi najstaršie zachované pamiatky Trenčína patrí románsky kostolík stojaci v mestskej časti Biskupice, ktorý pochádza z polovice 13. storočia. V interiéri odkryli hodnotné gotické fresky.

Visolaje

Menej známy gotický kostolík postavili niekedy začiatkom 14. storočia v dominantnej polohe a spomína sa už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337.

Doľany - kaplnka

Gotická kaplnka stojaca na kopci nad obcou je prepojená s prírodnou jaskyňou a je známa ako pútnické miesto.

Skalica

Rotundu postavili asi v prvej tretine 11. storočia v areáli hrádku a slohovo je príbuzná českým rotundám tohto obdobia. Dnes slúži ako múzeum.

Kožuchov

Kostolík z 13. storočia stojaci v obci pri hlavnej ceste patrí medzi menej známe románske stavby Slovenska, kde doteraz nebol realizovaný podrobnejší výskum.

Dražkovce

Kostol postavili vo vyvýšenej polohe niekedy okolo roku 1300 a tvorí výraznú dominantu krajiny.