Kostolíky na Slovensku (strana 26)

Mlynica

Kostolík postavili niekedy v polovici 13. storočia ako románskujednoloďovú stavbu s predstavanou vežou a svätyňou neznámeho tvaru.

Trstín

Románsky kostolík stojí na kopci Hájiček, veľmi peknom a tichom mieste, ktorého pôsobivosť umocňuje aj krížová cesta.

Domaniža

Kostol zo 14. storočia dodnes dominuje obci a vyznačuje sa nezvyčajným presbytériom postaveným na základoch románskej rotundy.

Chmeľovec

Kostolík postavili ako neveľkú jednoloďovú stavbu s polkruhovou apsidou niekedy v prvej polovici 13. storočia. Ešte pred pár desaťročiami v ňom boli stredoveké fresky.

Borša

Kostolík postavil niekedy v priebehu 12. storočia ako neveľkú stavbu s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou.

Jabloňovce

Stále nepreskúmaný kostolík postavili vo vyvýšenej polohe ako neveľkú jednoloďovú stavbu s kvadratickou svätyňou možnou už v neskororománskom období.

Raslavice

Kostolík postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia ako jednolodie s pomerne krátkou loďou, predĺženou svätyňou a predstavanou vežou na západnej strane.

Čelovce

Kostolík postavili v dominantnej polohe s výhľadom na hrad Kapušany niekedy v tretej tretine 13. storočia, kedy už u nás dochádzalo k výraznému prelínaniu románskeho slohu a ranej gotiky.

Kobeliarovo

Kostolík postavili niekedy v období rokov 1300 až 1310 ako neveľkú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom.

Ivančiná

Kostolík postavili zrejme v celom súčasnom rozsahu, vrátane nezvyčajnej dvojpodlažnej sakristie, niekedy koncom 13. či začiatkom 14. storočia.