Kostolíky na Slovensku (strana 26)

Prievidza

Kostolík postavili okolo roku 1260 v areáli staršieho opevneného hradu vdominantnej polohe. Išlo o jednoloďovú stavbu s mohutnou predstavanou vežou pri západnom priečelí.

Borša

Kostolík postavil niekedy v priebehu 12. storočia ako neveľkú stavbu s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou.

Jabloňovce

Stále nepreskúmaný kostolík postavili vo vyvýšenej polohe ako neveľkú jednoloďovú stavbu s kvadratickou svätyňou možnou už v neskororománskom období.

Raslavice

Kostolík postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia ako jednolodie s pomerne krátkou loďou, predĺženou svätyňou a predstavanou vežou na západnej strane.

Čelovce

Kostolík postavili v dominantnej polohe s výhľadom na hrad Kapušany niekedy v tretej tretine 13. storočia, kedy už u nás dochádzalo k výraznému prelínaniu románskeho slohu a ranej gotiky.

Kobeliarovo

Kostolík postavili niekedy v období rokov 1300 až 1310 ako neveľkú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom.

Ivančiná

Kostolík postavili zrejme v celom súčasnom rozsahu, vrátane nezvyčajnej dvojpodlažnej sakristie, niekedy koncom 13. či začiatkom 14. storočia.

Peder

Kostolík z druhej polovice 13. storočia patrí medzi menej známe románske stavby na Slovensku. Podrobnejší výskum by mohol ozrejmiť pôvod jeho nezvyčajného pôdorysu.

Jazernica

Neveľký, zaujímavo riešený kostolík stojaci hneď pri hlavnej ceste sa preslávil najmä svojím hodnotným neskorogotickým oltárom z roku 1517.

Letanovce-Kláštorisko

Na náhornej plošine Slovenského raja, v lokalite s príznačným názvom Kláštorisko, sa zachovali zrúcaniny gotického kláštora kartuziánov. Archeológovia ho odkrývajú a rekonštuujú už takmer 30 rokov.