Kostolíky na Slovensku (strana 25)

Hranovnica

Kostolík postavili niekedy krátko po roku 1250. Išlo o jednoloďovú stavbu s mohutnou predstavanou vežou na západnom priečelí a štvorcovým presbytériom.

Kyjatice

V kostolíku s dodnes nevyjasneným pôvodom sa zachovali unikátne gotické fresky zo 14. a 15. storočia.

Necpaly

Ranogotický kostolík nad obcou v sebe ukrýva jedny z najhodnotnejších fresiek na Slovensku

Belá-Dulice

Kostolík postavili niekedy v priebehu prvej polovice 14. storočia ako pomerne jednoduchú jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou.

Rohovce

Kostolík bol postavený niekedy v polovici 13. storočia ako jednoduchá stavba s obdĺžnikovou loďou a podkovovitou apsidou.

Prihradzany

Rotundu postavili pravdepodobne niekedy v prvej polovici 13. storočiaako pútnickú kaplnku. Išlo asi o rovnakú staviteľskú dielňu, ktorápostavila aj neďalekú rotundu v Šiveticiach.

Bojnice - kaplnka

Kaplnku postavili ako jednoduchú obdĺžnikovú stavbu niekedy v 14. storočípri farskom kostole. V 15. storočí ju dal rod Noffryovcov prestavať ako svoju pohrebnú kaplnku zasvätenú sv. Žofii.

Bánovce nad Bebravou

Najstaršou stavbou Bánoviec nad Bebravou je kostol sv. Mikuláša na cintoríne. Starobylý vzhľad pamiatky umocňuje nezvyčajná veža.

Trenčín-Biskupice

Medzi najstaršie zachované pamiatky Trenčína patrí románsky kostolík stojaci v mestskej časti Biskupice, ktorý pochádza z polovice 13. storočia. V interiéri odkryli hodnotné gotické fresky.

Visolaje

Menej známy gotický kostolík postavili niekedy začiatkom 14. storočia v dominantnej polohe a spomína sa už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337.