Jasová

Na cintoríne v dedinke Jasová pri Nových Zámkoch stojí dodnes kaplnka sv. Michala. Pôvodne išlo o románsky kostolík spomínaný už v roku 1210, po viacerých prestavbách sa však jeho stredoveká podoba už dá len ťažko rozoznať.

Románsky kostolík zasvätený sv. Vavrincovi postavili na začiatku 13. storočia. Išlo zrejme o typickú stavbu tých čias s pozdĺžnou loďou a polkruhovou apsidou. V období tureckých vojen kostolík chátral, istý čas ho mali využívať kalvíni.

Obnovu stavby prinieslo až obdobie baroka, keď v roku 1736 bol kostolík rozšírený o podstatne väčšiu loď pristavanú k jeho západnému priečeliu. Románska časť sa tak zmenila na svätyňu nového kostola.

V tejto podobe stál chrám až do roku 1942, keď po výstavbe nového kostola v obci, bolo povolené starý kostol rozobrať. Tomuto osudu však našťastie unikla aspoň pôvodná románska časť.

Tú v roku 1970 obnovili a premenili na kaplnku, po novom zasvätenú sv. Michalovi. Má podobu neveľkej pozdĺžnej stavby zakončenej na východnej strane polygonálnym záverom a s pomerne mohutnou vežičkou nad západným priečelím.

GPS: 47.991652114, 18.396826386

Zdroje:
- Reško, A. - Habara, M. - Královičová, Z.: Jasová. Pozoruhodnosti. Malá vlastivedná knižnica 212. číslo, Vydavateľstvo KT, Komárno 2002.
- www.obecjasova.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu