Nová kniha o stredovekých kamenných krstiteľniciach z územia Uhorska

Približne 600 kamenných krstiteľníc z územia bývalého Uhorského kráľovstva predstavuje nová kniha s názvom Liturgia vytesaná do kameňa (orig. Kőbe faragott liturgia).

Vyšla v uplynulých dňoch v Maďarsku a jej autorkou je archeologička a dlhoročná odborníčka na túto oblasť stredovekého sakrálneho umenia Dr. Edit Tari z Múzea Bálinta Balassu v Ostrihomome. K jej vzniku pomohla svojím malým dielom aj Apsida.sk.

Na štyristo stranách publikácia predstavuje kamenné krstiteľnice z dnešného Maďarska, Slovenska a Rumunska. Najstaršie opísané krstiteľnice pochádzajú už z 11. storočia a najmladšie, ešte ovplyvnené stredovekým tvaroslovím, sú z 18. storočia. Priestor v publikácii je venovaný aj tvarovo podobnej súčasti vybavenia kostolov - lavabám (kamenným umývadlám v sakristiách s odtokom v exteriéri).

Kniha vyšla v maďarskom jazyku, pričom jej súčasťou je aj obsiahle zhrnutie v angličtine. Priamo na obálke sa nachádza reprezentant Slovenska - neskorogotická krstiteľnica z Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni.

Cena zatiaľ nebola stanovená. O možnostiach, ako sa k nej dostať, budeme informovať. Na svete je aj prvá recenzia na stránke archeologia.hu.

esteban

Za informácie a fotky ďakujeme pani Dr. Edit Tari.

Rubrika: Aktuality