Stará Ľubovňa

V Starej Ľubovni dodnes stojí pôvodne ranogotický Kostol sv. Mikuláša, po prestavbách v 17. - 19. storočí však už stredoveký pôvod takmer nič nepripomína.

Kostol postavili ako ranogotické jednolodie s kvadratickým presbytériom niekedy okolo roku 1280. V druhej polovici 17. storočia, sa uskutočnila veľká baroková prestavba, ktorá zmenila objekt na trojlodie. V 18. a následne 19. storočí došlo k úpravám vonkajšej fasády v klasicistickom, resp. historizujúcom štýle.

Zo stredovekej stavby sa zachovali víťazný oblúk, hodnotná kamenná krstiteľnica zo 16. storočia a viacero neskorogotických náhrobných kameňov.

GPS: 49.302345031, 20.690093637

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5S23).
- http://staralubovna.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu