Stará Ľubovňa

V Starej Ľubovni dodnes stojí pôvodne ranogotický Kostol sv. Mikuláša, po prestavbách v 17. - 19. storočí však už stredoveký pôvod na prvý pohľad takmer nič nepripomína.

Kostol postavili ako ranogotické jednolodie s kvadratickým presbytériom niekedy okolo roku 1280. Koncom 14. storočia interiér vyzdobili hodnotnými nástennými maľbami, ktoré boli neskoršie zatreté a objavené opätovne až v roku 2016.

V druhej polovici 17. storočia, sa uskutočnila veľká baroková prestavba, ktorá zmenila objekt na trojlodie. V 18. a následne 19. storočí došlo k úpravám vonkajšej fasády v klasicistickom, resp. historizujúcom štýle.

Zo stredovekej stavby sa zachovala veža, severná stena lode s freskami a víťazný oblúk. Z hnuteľného vybavenia je to hodnotná kamenná krstiteľnica zo 16. storočia a viacero neskorogotických náhrobných kameňov. Významným bol objav gotických nástenných malieb v apríli 2016, ktorý sa podaril pri prieskume v súvislosti so zavedením novej elektroinštalácie.

Maľby sa našli v troch pásoch nad sebou, pričom jednotlivé výjavy sú orámované. Tematicky ide o výjavy zo života Krista, v sondách boli identifikované obrazy Kľaňania sa troch kráľov, nesenia kríža i samotné ukrižovanie. Okrem nich bola objavená maľba Veraikon, ako aj obrazy dosiaľ bližšie neurčených postáv či koní.

V roku 2017 sa pristúpilo k plošnému odkryvu fresiek, ktorý potvrdil veľmi dobrý stav ich zachovania v celom rozsahu.

GPS: 49.302345031, 20.690093637

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5S23).
- https://spis.korzar.sme.sk/c/8167567/v-lubovnianskom-kostole-objavili-klenot-fresky-zo-strnasteho-storocia
- http://staralubovna.sk
- www.teraz.sk/regiony/stara-lubovna-kostol-sv-mikulasa-freska/190824-clanok.html

esteban

Za informácie a fotky fresiek ďakujeme Mgr. Art. Petrovi Koreňovi.

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu