V Jelenci sa zachovala stredoveká veža i loď

V súčasnosti prebiehajúca oprava Kostola Povýšenia sv. Kríža v obci Jelenec priniesla zaujímavé zistenia o jeho najstarších dejinách, vrátane rozsahu zachovania stredovekej stavby.

Kostol bol dlhý čas popisovaný ako barokový objekt z prvej polovice 18. storočia. Až pred niekoľkými rokmi výskumník Martin Bóna identifikoval pri prieskume veže a podkrovia, že časť stavby má ešte stredoveký pôvod, ktorý siaha do 13. - 14. storočia.

Išlo primárne o vežu, pričom sa ukázalo, že sa do velkej miery zachovali aj obvodové múry lode. Odstránenie mladších omietok v interiéri navyše prinieslo zaujímavý objav románskeho štrbinového okna na južnej strane lode, ako aj zamurovaný južný portál.

Najnovší výskum spresnil aj podobu pôvodnej svätyne - išlo o polkruhovú apsidu. V rámci renovácie kostola sa ráta aj s vyznačením jej pôdorysu v dlažbe.

esteban

Za pomoc ďakujeme Ing. arch. M. Bónovi, PhD.

Rubrika: Aktuality