Stredoveké kostoly na mape - Hrabkov - augustiniánsky kláštor