U susedov (strana 5)

Staré Město - Kaplnka sv. Jána Krstiteľa (ČR)

Už takmer 800 rokov stojí v Starom Měste polygonálna rotunda, dnes kaplnka zasvätená sv. Jánovi Krstiteľovi.

Záboří nad Labem (ČR)

Kostol sv. Prokopa v Záboří nad Labem predstavuje vďaka svojej dispozícii a reprezentatívnemu južnému portálu jedinečnú pamiatku románskeho staviteľstva v Česku.

Praha-Přední Kopanina (ČR)

V okrajovej časti Prahy pri Letisku V. Havla stojí pôvodne románska rotunda z polovice 12. storočia. Jej súčasný vzhľad je výsledkom veľkej obnovy v 19. storočí.

Praha-Kyje (ČR)

Opevnený Kostol sv. Bartolomeja v pražskej časti Kyje predstavuje peknú a veľmi zaujímavú ukážku neskororománskeho staviteľstva z prvej polovice 13. storočia

Zákolany-Budeč (ČR)

Pár kilometrov od Prahy nájdeme najstarší známy zachovaný kostolík na území Čiech datovaný už na prelom 9. a 10. storočia. Rotundazasvätená sv. Petrovi a Pavlovi stojí v areáli přemyslovského hradiska a pamätá ešte školské roky sv. Václava.

Hrusice (ČR)

Výraznou dominantou obce Hrusice je kostolík zasvätený sv. Václavovi, ktorý pochádza z 1. polovice 13. storočia a môže sa pochváliť hodnotným románskym portálom.

Zákolany-Budeč - Kostol PM (ČR)

Niekedy v druhej tretine 10. storočia postavili na významnom hradisku Přemyslovcov poradí druhú murovanú sakrálnu stavbu.

Měřín (ČR)

Okolo polovice 13. storočia postavili v mestečku Měřín trojloďovú románsku baziliku, z ktorej sa dnes zachoval predovšetkým vzácny románsky portál.

Mikulčice-Valy - kostol č. 2 (ČR)

V rokoch 1954 až 1956 bol archeológom Josefom Poulíkom objavený a odkrytý prvý z mikulčických kostolov označený následne ako kostol č. 2.

Praha-Prosek (ČR)

Jeden z najstarších pražských kostolov stojí v mestskej časti Prosek. Kostol sv. Václava dal podľa legendy postaviť knieža Boleslav II. už okolo roku 970. Podľa výskumu však bol postavený až niekedy v druhej polovici 11. storočia.