U susedov (strana 4)

Mikulčice-Valy - kostol č. 2 (ČR)

V rokoch 1954 až 1956 bol archeológom Josefom Poulíkom objavený a odkrytý prvý z mikulčických kostolov označený následne ako kostol č. 2.

Praha-Prosek (ČR)

Jeden z najstarších pražských kostolov stojí v mestskej časti Prosek. Kostol sv. Václava dal podľa legendy postaviť knieža Boleslav II. už okolo roku 970. Podľa výskumu však bol postavený až niekedy v druhej polovici 11. storočia.

Uherské Hradiště - Sady (ČR)

V rokoch 1959 - 63 bol na vyvýšenine nad mestom Uherské Hradiště odkrytý komplex sakrálnych stavieb z obdobia Veľkej Moravy.

Poříčí nad Sázavou - Kostol sv. Havla (ČR)

Kostol sv. Havla predstavuje napriek rozsiahlej barokovej prestavbe zaujímavú ukážku románskeho staviteľstva. Postavili ho niekedy koncom 12. alebo začiatkom 13. storočia.

Stříbrná Skalice - Rovná (ČR)

Kostolík zasvätený sv. Jakubovi väčšiemu na cintoríne v niekdajšej osadeRovná predstavuje jeden z najkrajších a najvyspelejších príkladov stredovekej sakrálnej stavby na českom vidieku.

Mikulčice-Valy - kostol č. 3 (ČR)

V roku 1957 boli na najvyššom mieste akropoly hradiska pri Mikulčiciach odkryté zvyšky trojloďovej baziliky - najväčšieho známeho kostola Veľkej Moravy.

Tornaszentandrás (HU)

Začiatkom 13. storočia postavili v dominantnej polohe nad dnešnou obcou Tornaszentandrás neveľký románsky kostolíks dvoma východnými apsidami.

Staré Město - Kostol sv. Michaela (ČR)

Jednou z najstarších zachovných sakrálnych stavieb v dnešnom Starom Měste je Kostol sv. Michaela z druhej štvrtiny 13. storočia.

Hulín (ČR)

Románsky Kostol sv. Václava v mestečku Hulín postavili niekedy v prvej štvrtine 13. storočia. Na severnej strane sa zachoval krásny ústupkový portál.

Týnec nad Sázavou (ČR)

Dominantou mestečka na rieke Sázava je zvyšok stredovekého hradu, ktorého najstaršou časťou je kamenná rotunda z druhej polovice 11. storočia.