K objavu nástenných malieb v Kostole sv. Žofie v Dúbravici

Ešte v roku 2019 bola pri reštaurátorskom výskume neskorogotického Kostola sv. Žofie v obci Dúbravica objavená maliarska výzdoba objektu datovateľná do 16. storočia. Výskum tu realizoval reštaurátor Ján Sikoriak.

Neveľký kostolík postavili v 15. storočí miestni šľachtici z rodu Dúbravických, ktorí mali neďaleko svoj hradný kaštieľ (dnes v ruinách). Rovnako tak podľa všetkého o niečo neskôr financovali maliarsku výzdobu kostola.

Reštaurátorský výskum zachytil sondami maliarsku výzdobu architektonických prvkov (okná, rebrá klenby), ako aj interiérových stien lode, presbytéria i dnešnej sakristie. Maľby štýlovo patria do obdobia prelínania gotického a renesančného štýlu a v prevažnej miere boli namaľované na už zaschnutú omietku (teda nejde o pravé fresky).

Obmedzený rozsah sond zatiaľ neumožňuje bližšiu identifikáciu motívov malieb, výnimkou je len postava zrejme Judáša. Zaujímavým prvkom výmaľby sú dva erby na východnej stene lode po stranách víťazného oblúka, pričom jedným z nich je uhorský znak v podobe deleného štítu s brvnami a dvojkrížom. Fragmenty ďalšieho maľovaného erbu, tentoraz rodu Dubravických, boli objavené na svorníku v sakristii.

Odkrytie a zrešturovanie malieb môžete podporiť hlasovaním v súťaži Nadácie VÚB Poklady Slovenska, pričom víťaz získa grant vo výške 50 000 eur.

Zdroj:
- Sikoriak, J.:
Dúbravica, r. k. kostol sv. Žofie. Reštaurátorský výskum interiéru a exteriéru kostola. Nepublikovaný materiál.

esteban

Za informácie a fotografie ďakujeme bratovi Robertovi z kláštora kapucínov v Ponikách.

Rubrika: Aktuality