Hlasovanie za obnovu pamiatky z grantu Nadácie VÚB do 31. mája 2020

Portál gotického Kostola sv. Michala v Hlohovci a neskorogotické nástenné maľby v Kostole sv. Žofie v Dúbravici sa tento rok uchádzajú o grant Nadácie VÚB v rámci súťaže Poklady Slovenska. O sumu 50 000 eur na obnovu súťažia spolu s ďalšími siedmimi pamiatkami.

Gotický portál farského kostola v Hlohovci predstavuje na našom území zriedkavý typ reprezentatívnejšieho vstupu tzv. katedrálneho typu z 15. storočia. Nájdeme tu aj figurálnu výzdobu, ktorá bola pred niekoľkými rokmi poškodená opitým vandalom.

Neskorogický kostolík v Dúbravici patrí medzi menej známe stredoveké sakrálne stavby Slovenska, ktorý stojí v tieni neďalekých stavieb v Čeríne a Ponikách. Sondy ukázali, že jeho interiér bol vyzdobený nástennými maľbami v období prelínania gotiky a renesancie.

Hlasovať za vybranú pamiatku je možné na stránke nadácie - https://www.nadaciavub.sk/poklady do 31. mája 2020. V minulých rokoch boli vďaka tomuto grantu zreštaurované napríklad gotické fresky v kostolíku v Čeríne alebo neskorogotické súsošie Kalvária z kostola v Spišskej Novej Vsi.

esteban

Rubrika: Aktuality