Kostolu v Krušovciach sa vráti veľká časť románskej podoby

Románsky kostol v Krušovciach predstavuje jednu z najvýznamnejších stavieb z tohto obdobia nielen v Ponitrí, ale aj v rámci celého Slovenska. Výskum a obnova realizovaná v posledných rokoch priniesla zásadné objavy, ktoré pomohli odkryť jeho pôvodnú podobu z 2. tretiny 13. storočia zakrytú neskoršími prestavbami.

Pred obnovou mali fasády kostola vzhľad, aký dostali v druhej polovici 18. storočia pri rozsiahlej barokizácii. Dlhý čas sa pamiatkari a výskumníci nevedeli zhodnúť, do akej podoby by mala byť stavba obnovená, pričom jednotlivé varianty sa veľmi líšili práve mierou prezentovania stredovekých stavebných etáp, primárne románskej.

Je potešujúce, že napokon bolo prijaté rozhodnutie prinavrátiť kostolu veľkú časť jeho románskej podoby. Už v súčasnosti sú zrekonštruované fasády a združené okná na vežiach s výnimkou západnej fasády ponechanej v barokovom členení. Následne by mala byť obnovená severná fasáda lode s oblúčikovým vlysom, lizénami a šiestimi oknami, ktoré boli doteraz zamurované. Oblúčikový vlys bude sčasti rekonštruovaný aj na apside.

Južná fasáda, na ktorej sa nachádzajú románske i gotické okná a ďalšie architektonické prvky, bude obnovená neskoršie, po definitívnom rozhodnutí o prezentovanej podobe. V súčasnosti je tam zreštaurované jedno gotické okno.

Zdroj: http://www.pamiatky.sk/sk/page/kostol-v-krusovciach-meni-svoj-vzhlad (z tejto stránky je prevzatá aj vizualizácia podoby kostola po obnove)

esteban

Rubrika: Aktuality