V Brehove odkryli románsky oblúčikový vlys

Počas opravy strechy pôvodne románskeho kostola v Brehove na jeseň roka 2018 bol na južnej stene lode odkrytý zachovaný oblúčikový vlys.

Vďaka tomuto objavu si môžeme urobiť lepšiu predstavu o pôvodnej románskej podobe tohto chrámu, ktorého vznik sa datuje do druhej štvrtiny 13. storočia. Patrí medzi tehlové románske stavby, ktoré predstavujú na juhovýchode Slovenska veľmi početnú skupinu.

Dnes teda môžeme povedať, že patril medzi tie ozdobnejšie, keďže jeho fasády boli členené pomerne širokými lizénami. Medzi nimi sa nachádzal podstrešný oblúčikový vlys - vždy tri oblúčiky. Veľmi podobné fasády sú zdokumentované na kostolíku v Livine, kde však bol rytmus lizéna - dva oblúčiky - lizéna.

Lizény sa zachovali na západnej fasáde a sčasti aj na severnej, a ako sa nedávno ukázalo, aj na južnej stene lode. Nie je vylúčené, že pod omietkou je oblúčikový vlys zachovaný tiež na spomínanej západnej fasáde.

Vlys je po oprave strechy opätovne zakrytý a nachádza sa v podkroví severného krídla kláštorných budov. Aj vzhľadom na odkrytie vlysu by sa zrejme mal zvážiť komplexnejší výskum objektu, ktorý by mohol priniesť ďalšie zaujímavé objavy.

Opravu strechy realizovala tamojšia komunita minoritov aj s finančnou podporou z programu MK SR Obnovme si svoj dom i zo strany Košického samosprávneho kraja.

Zdroje:
- https://info.vucke.sk/Info/GrantList/Detail/1359
- http://www.svestav.sk/rekonstrukcia-strechy-klastora-minoritov-brehov/

esteban

Autor fotografie vlysu: Arpád Balogh, Katedra dejín a teórie umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Za informácie ďakujeme Petrovi Tajkovovi z FU TU v Košiciach.

Rubrika: Aktuality