Nová publikácia o gotických nástenných maľbách v Želiezovciach

Spolu 168 strán, vrátane 15-stranovej obrazovej prílohy, prináša najnovšia publikácia vydaná O. Z. Georgius Bubek vydaná koncom minulého roka. Nesie názov Stredoveké nástenné maľby Kostola svätého Jakuba staršieho v Želiezovciach a jej autorkou je maďarská historička umenia Krisztina Ilkó.

Na slovenské pomery a pomerne úzku témeu nezvyčajne obsiahla kniha sa venuje zachovanej freskovej výzdobe gotického kostola v Želiezovciach, ktorý v posledných rokoch prechádza komplexnou obnovou. V rámci reštaurátorského výskumu tam boli objavené dosiaľ neznáme maľby a nové zistenia prinieslo aj odstránenie mladších premalieb.

Autorka sa menej známym gotickým nástenným maľbám v Želiezovciach, ktoré pochádzajú zo 14. a 15. storočia, venuje už niekoľko rokov a spracovala ich aj vo svojej magisterskej práci. V novej publikácii opisuje tieto maľby a zasadzuje ich témy a výjavy do širokého európskeho kontextu, a to v rozsahu, ktorý je na slovenské pomery výnimočný.

K opisovaným maľbám nachádza analógie nielen v rámci územia Slovenska či Uhorského kráľovstva, ale aj v západnej a južnej Európe. Ponúka tak nový pohľad na úroveň nástenného maliarstva na našom území a tiež mieru napojenia umelcov i objednávateľov týchto malieb na aktuálne európske trendy.

Ide už v poradí o druhú publikáciu, ktorú vydalo O. Z. Georgius Bubek. Prvotinou bola kniha historičky Moniky Tihányiovej s názvom Bubekovci z Plešivca, ktorá vyšla v roku 2017 a v tomto roku vzniklo aj jej maďarské vydanie.

esteban

   

Rubrika: Aktuality